Objekt i översikt

Ett objekt är något du placerar på en sida i boken. Bilder, widgetar (interaktiva medier), former, textrutor, tabeller och diagram är exempel på olika typer av objekt.

Det finns tre typer av objekt:

  • Ett textbundet objekt är inbäddat i textflödet och flyttas tillsammans med texten.

  • Ett flytande objekt är låst vid en särskild placering på en sida. Du kan dra ett flytande objekt till valfri plats på en sida och låta texten flöda runt det, eller lägga text eller andra objekt i lager ovanpå eller under det.

  • Ett förankrat objekt är låst vid en särskild placering på en sida och dessutom låst vid en särskild text (exempelvis ett ord eller ett stycke). Om texten flyttas till en ny sida visas objektet med samma placering på den nya sidan. En förankringsmarkör Förankrad objektsmarkör visar vilken text som objektet är låst till och du kan dra objektet eller markören till valfri plats på sidan.

Som förval är objekt du lägger till i iBooks Author antingen förankrade eller flytande, men du kan enkelt ändra ett objekt från en typ till en annan.

Textbundna objekt och de flesta widgetar (oberoende av objekttyp) visas alltid i både liggande och stående riktning. Flytande och förankrade objekt uppför sig olika beroende på vilken typ av mall du använder.