Lägga till en tabell
Du kan använda tabeller till att presentera data eller information på ett sätt som är…

Formatera tabellceller och -ramar
Du kan formatera en tabell med granskaren för tabeller. Många alternativ är även tillgängliga i…

Räkna och sortera tabelldata
Tabeller presenterar inte bara data, de kan också hjälpa dig att bearbeta informationen. Du kan…