Lägga till ett 3D-objekt

Du kan lägga till 3D-objekt som dina läsare kan manipulera. För den här widgeten behöver du en COLLADA-fil med filtillägget .dae.

Lägga till ett 3D-objekt

  1. Välj 3D från popupmenyn Widgetar i verktygsfältet.

  2. Om du vill lägga till en fil gör du något av följande:

    • Dra en fil från Finder till widgeten på sidan.

    • Klicka på Interagera i granskaren för widgetar, klicka på Välj och välj sedan en COLLADA-fil med filtillägget .dae.

  3. Vill du begränsa objektets rotation till horisontella eller vertikala axlar väljer du ett alternativ från popupmenyn Objektrotering.

  4. Vill du automatiskt rotera objektet väljer du Autorotera objekt vid overksamhet.

Du kan även dra en 3D-fil direkt till boksidan utan att först lägga till en 3D-widget.

Du kan inte interagera med ett 3D-objekt i iBooks Author (det fungerar bara i den färdiga boken).