Lägga till ett bildgalleri

Med galleriwidgeten kan du lägga till en sekvens med bilder som dina läsare kan bläddra eller klicka igenom.

Galleriwidget med miniatyrbilder för navigering

Skapa ett bildgalleri

 1. Välj Galleri från popupmenyn Widgetar i verktygsfältet.

 2. Om du vill lägga till en bild gör du något av följande:

  • Dra en bildfil från Finder eller mediebläddraren till galleriwidgeten.

  • Dra en bildfil till fältet Gallerimedier i panelen Interagera i granskaren för widgetar.

  • Klicka på lägg till-knappen under fältet Gallerimedier och välj en fil.

  Tips: Vill du lägga till flera filer på en gång markerar du flera bilder eller en mapp med bilder och drar filerna till widgeten.

  Viktigt: Bilder får inte vara större än 25 megapixlar (5000 x 5000 bildpunkter) eller 50 MB.

 3. Vill du visa navigeringsminiatyrer i den färdiga boken markerar du kryssrutan Visa miniatyrer.

 4. Vill du ändra ordning på bilder drar du dem i fältet Gallerimedier i widgetgranskaren.

 5. Vill du radera en bild markerar du den och trycker på backstegstangenten, eller klickar på ta bort-knappen under fältet Gallerimedier i granskaren.