Lägga till en interaktiv bild

Du kan erbjuda detaljinformation om olika delar av en grafik genom att använde widgeten för interaktiva bilder. Läsare kan förstora grafiken genom att zooma in, klicka eller trycka på en etikett för att läsa en fullständig beskrivning och enkelt navigera från etikett till etikett.

Interaktiv bildwidget med överlägg för justering av vyn

Skapa en interaktiv bild

 1. Välj Interaktiv bild från popupmenyn Widgetar i verktygsfältet.

  Widgeten visas på sidan med två etiketter.

 2. Om du vill lägga till en bildfil i widgeten gör du något av följande:

  • Dra en fil från Finder eller mediebläddraren.

  • Kopiera en fil i iBooks Author, markera det inre bildområdet i widgeten (inte den yttre widgetramen) och klistra in filen.

  Viktigt: Bilder får inte vara större än 25 megapixlar (5000 x 5000 bildpunkter) eller 50 MB.

 3. Ställ in den förvalda vy som ska visas i den färdiga boken genom att först markera bildområdet (inte den yttre widgetramen). I överlägget som visas drar du i reglaget för att ändra förstoringen och drar i bilden för att placera in den som du vill i ramen. Klicka sedan på Ställ in vy.

 4. Du anpassar etikettens text genom att klicka på en av exempeletiketterna och redigera platshållartexten.

  Vill du lägga till ytterligare en etikett i bilden markerar du widgeten och klickar på lägg till-knappen (+) i överlägget.

  Tips: Om dina etiketter är längre än några få rader kan du markera Visa beskrivningar i sidofältet i granskaren för widgetar för att visa dem i ett överlägg på widgetens vänstra sida.

 5. Om du vill anpassa hur bildens etiketter visas gör du något av följande:

  • Om du vill byta namn på en etikett: Dubbelklicka på etiketten och redigera texten.

  • Om du vill flytta en etikett eller dess mål (slutpunkten som etiketten pekar mot): Dra den.

  • Om du vill ändra navigeringsordning för etiketter: Klicka på Interagera i widgetgranskaren och dra etiketterna till önskad ordning i listan Visningar.

  • Om du vill ställa in den vy som visas när läsaren trycker eller klickar på etiketten: Markera etiketten, justera zoom och placering och klicka på Ställ in vy i överlägget.

 6. Vill du visa reglage som gör det enkelt för dig och dina läsare att navigera mellan vyer markerar du Visa transportreglage i panelen Interagera i widgetgranskaren.