Widgetar i översikt

iBooks Author innehåller ett urval widgetar som gör det enkelt att lägga till interaktiva objekt i böcker. Widgettyperna omfattar:

 • Galleri: En sekvens av bilder, med anpassade texter, som läsarna kan bläddra eller klicka igenom.

 • Medier: En film- eller ljudfil som läsare kan spela upp.

 • Övning: En sekvens av interaktiva flervalsfrågor eller matchningsfrågor.

 • Keynote: Ett bildspel eller en annan presentation som har skapats med Keynote.

 • Interaktiv bild: En grafik utan bildtexter (etiketter) som användare kan panorera i och zooma in för att visa detaljinformation om olika delar av en bild.

 • 3D: Lägg till en COLLADA-fil (.dae) i 3D som läsarna kan manipulera.

 • Rullande sidofält: Innehåll (med text, bilder och former) som är relaterat till den omgivande texten men inte ingår i brödtextflödet. I den färdiga boken kan läsare rulla genom innehållet i sidofältet utan att resten av sidan påverkas.

 • Popover: Ett överlägg (med text, bilder och former) som öppnas när läsaren trycker eller klickar på en bild i den färdiga boken.

 • HTML: En HTML5-widget (med filtillägget .wdgt).

När du har lagt till en widget (genom att välja en från popupmenyn Widgetar i verktygsfältet) kan du anpassa den med hjälp av granskaren för widgetar. Tillgängliga alternativ i widgetgranskaren varierar beroende på vilken typ av widget som är markerad för tillfället. När du lägger till en widget öppnas reglagen för den motsvarande granskaren.

Följande granskarreglage är tillgängliga för de flesta widgetar:

 • Layout: Använd popupmenyn för att välja var etikett och text ska visas (ovanför eller nedanför widgeten).

 • Titel: Markera den här kryssrutan för att ge widgeten en titel. En titel kan även ha en etikett som Figur eller Diagram. De här etiketterna numreras automatiskt åt dig i hela boken.

 • Text: Markera den här kryssrutan för att ge widgeten en text. I den färdiga boken kan läsare rulla i texten om all text inte syns.

 • Bakgrund: Markera den här kryssrutan för att anpassa bakgrunden bakom widgeten. Dra i reglaget Marginal för att ändra hur mycket av bakgrunden som visas.

 • Hjälpmedelsbeskrivning: Lägg till hjälpmedelsbeskrivningar för VoiceOver (Apples skärmläsare för användare med nedsatt syn) som kan läsas upp när objekt visas på iPad eller Mac. Om du låter det här fältet vara tomt läser VoiceOver upp objektets förvalda beskrivning.

  VoiceOver läser automatiskt upp text som hör till widgetar i form av titlar, etiketter och texter.

Du kan välja att en widget ska visas i större format när en läsare trycker eller klickar på den.