Lägga till övningsfrågor

Med övningswidgeten kan du lägga till en uppsättning frågor så att läsare kan testa vad de lärt sig. Du kan använda tre typer av frågor i varje övning:

 • Flervalsfrågor: Studenterna besvarar en fråga med upp till sex möjliga svar.

 • Matchning av etikett och mål: Studenterna drar upp till sex textetiketter till särskilda platser på en grafik.

 • Matchning av miniatyrer och mål: Studenterna drar upp till sex bilder till särskilda platser på en grafik.

Här är ett exempel på en övningsfråga med flera val:

Flervalsfråga med två svar markerade

Skapa eller ändra en övning

 1. Välj Övning från popupmenyn Widgetar i verktygsfältet.

 2. Mata in den första frågan genom att skriva över texten i platshållaren.

 3. Gör något av följande i panelen Interagera i granskaren för widgetar:

  • Om du vill lägga till en ny fråga: Välj en frågetyp från lägg till-popupmenyn under listan Frågor.

  • Om du vill radera en fråga: Markera frågan i listan Frågor och klicka på raderingsknappen .

  • Om du vill ändra ordning på frågor: Dra dem i listan Frågor.

  • Om du vill ändra antalet möjliga svar: Markera en fråga och välj ett alternativ från popupmenyn Antal svar bredvid frågan.

  • Om du vill ange rätt svar: Markera det eller dra etiketten eller bilden till målet. Om du vill ange fler än ett rätt svar håller du ned kommandotangenten medan du markerar svaren.

  • Om du vill navigera bland frågorna: Markera en fråga i listan Frågor.

  • Om du vill lägga till en bild (för frågor där du drar rätt svar till målet): Dra en bildfil till widgeten.

   Viktigt: Bilder får inte vara större än 25 megapixlar (5000 x 5000 bildpunkter) eller 50 MB.

  • Om du vill att övningen ska visas som en miniatyrbild som maximeras när läsarna trycker eller klickar på den: Markera kryssrutan Använder miniatyrbild på sidan.

   • Om du vill fortsätta redigera widgeten: Markera miniatyrbilden, klicka på Redigera övning, gör dina ändringar och klicka på Klar.

   • Om du vill ändra miniatyrbilden: Dra en ny bild till miniatyren.

Läsarna kan kontrollera sina svar direkt genom att trycka eller klicka på Kontrollera svar.