Lägga till en popover

En popover är ett litet överlägg som öppnas när läsaren trycker eller klickar på en popoverbild i den färdiga boken. En popover kan innehålla text, bilder och former.

Popoverwidget

Obs! Om du använder en liggande mall kan läsare visa popovern i den färdiga boken i både liggande och stående riktning. Medan du arbetar i iBooks Author syns popovern däremot inte när du visar boken i stående riktning (med hjälp av knapparna för riktning i verktygsfältet).

Lägga till en popover

 1. Välj Popover från popupmenyn Widgetar i verktygsfältet.

 2. Ersätt platshållarbilden genom att dra en fil från Finder eller mediebläddraren till widgeten.

  Viktigt: Bilder får inte vara större än 25 megapixlar (5000 x 5000 bildpunkter) eller 50 MB.

 3. Du kan lägga till text, bilder eller former i popovern genom att dubbelklicka på bilden och sedan göra något av följande:

  • Om du vill lägga till text: Klicka på platshållartexten och skriv antingen in ny text eller klistra in text från annat håll.

  • Om du vill lägga till en textruta: Klicka på Textruta i verktygsfältet.

   Du kan ändra storlek på textrutan med dess markeringshandtag.

  • Om du vill lägga till en bild: Dra en bildfil från Finder eller mediebläddraren till widgeten.

  • Om du vill lägga till en form: Klicka på Former i verktygsfältet och välj en form.

  • Om du vill kopiera en bild från en annan plats i boken eller en annan bokfil: Kopiera bildfilen, markera widgeten och klistra in bildfilen i widgeten.

  Obs! Du kan ändra streck- eller bakgrundsfärgen i en popover med hjälp av grafikgranskaren eller formatfältet.