Lägga till ett rullande sidofält

Ett rullande sidofält är fyllt med innehåll som är relaterat till den omgivande texten men inte ingår i brödtextflödet. På en sida om månen kan du till exempel ha ett sidofält med information om den första månlandningen. Sidofältet kan innehålla text, bilder och former. Läsare kan rulla i sidofältet, så du begränsas inte av sidans storlek när du lägger till innehåll i det.

Lägga till ett rullande sidofält

 1. Välj Sidofält med rullning från popupmenyn Widgetar i verktygsfältet.

 2. Om du vill lägga till text gör du något av följande:

  • Om du vill lägga till text: Dubbelklicka på platshållartexten i widgeten och skriv in ny text eller klistra in text från annat håll.

  • Om du vill lägga till en textruta: Markera widgeten och klicka på Textruta i verktygsfältet.

   Du kan ändra storlek på textrutan med dess markeringshandtag.

 3. Om du vill lägga till former och bilder gör du något av följande:

  • Om du vill lägga till en form: Markera widgeten, klicka på Former i verktygsfältet och välj en form.

  • Om du vill lägga till en bildfil: Dra en bildfil från Finder eller mediebläddraren till widgeten.

  • Om du vill kopiera en bild från en annan plats i boken eller en annan bokfil: Kopiera bildfilen, markera widgeten och klistra in bildfilen i widgeten.

  Viktigt: Bilder får inte vara större än 25 megapixlar (5000 x 5000 bildpunkter) eller 50 MB.

  Obs! Du kan ändra streck- eller bakgrundsfärgen i ett rullande sidofält med hjälp av grafikgranskaren eller formatfältet.