Översikt
Kortkommandon och Multi-Touch-gester i översikt iBooks Author ger dig två sätt att arbeta smartare när du…

Kortkommandon
Du kan använda kortkommandon på tangentbordet till att snabbt utföra många åtgärder i iBooks Author. Du…

Multi-Touch-gester
Om din dator har en styrplatta med stöd för Multi-Touch kan du använda na som…