Kortkommandon

Du kan använda kortkommandon på tangentbordet till att snabbt utföra många åtgärder i iBooks Author. Du använder ett kortkommando genom att hålla ned alla tangenter i det samtidigt. Kortkommandon för vanliga kommandon listas i tabellen nedan.

Åtgärd

Kortkommando

Flytta runt i ett dokument

Flytta ett tecken åt vänster

Vänsterpil

Flytta ett tecken åt höger

Högerpil

Flytta till raden ovanför

Uppåtpil

Flytta till raden under

Nedåtpil

Flytta till början av det aktuella eller föregående ordet

Alternativ-vänsterpil

Flytta till slutet av det aktuella eller nästa ordet

Alternativ-högerpil

Flytta till början av den aktuella raden

Kommando-vänsterpil

Flytta till slutet av den aktuella raden

Kommando-högerpil

Flytta till början av det aktuella stycket

Alternativ-uppåtpil

Flytta till slutet av det aktuella stycket

Alternativ-nedåtpil

Hitta det markerade objektet i boken

Kommando-E

Gå till en markering i en bok

Kommando-J

Flytta till början av dokumentet

Kommando-uppåtpil

Rulla till slutet av dokumentet

End-tangenten

Flytta till slutet av dokumentet

Kommando-nedåtpil

Markera text

Markera ett eller flera tecken

Klicka framför det första tecken och dra över de tecken du vill markera

Markera ett ord

Dubbelklicka på ordet

Markera ett stycke

Trippelklicka på stycket

Markera alla inbäddade objekt och text

Kommando-A

Avmarkera alla inbäddade objekt och text

Kommando-skift-A

Utöka textmarkeringen

Klicka i texten och skift-klicka sedan på en annan plats i texten

Utöka markeringen ett tecken åt höger

Skift-högerpil

Utöka markeringen ett tecken åt vänster

Skift-vänsterpil

Utöka markeringen till slutet av aktuellt ord

Skift-alternativ-högerpil

Utöka markeringen till början av aktuellt ord

Skift-alternativ-vänsterpil

Utöka markeringen till slutet av aktuell rad

Kommando-skift-högerpil

Utöka markeringen till början av aktuell rad

Kommando-skift-vänsterpil

Utöka markeringen till raden ovanför

Skift-uppåtpil

Utöka markeringen till raden nedanför

Skift-nedåtpil

Utöka markeringen till början av aktuellt stycke

Skift-alternativ-uppåtpil

Utöka markeringen till slutet av aktuellt stycke

Skift-alternativ-nedåtpil

Utöka markeringen till början av texten

Kommando-skift-uppåtpil

Utöka markeringen till slutet av texten

Kommando-skift-nedåtpil eller skift-End

Markera flera ord eller textblock som inte ligger intill varandra

Markera det första textblocken och markera sedan ytterligare text samtidigt som du håller ned kommandotangenten

Formatera text

Visa typsnittsfönstret

Kommando-T

Visa stillådan

Kommando-skift-T

Skapa en ordlisteterm från markeringen

Kommando-Y

Använda en stycke-, tecken- eller liststil

F1 till F8 (om du tilldelat dem i stillådan)

Gör markerad text fet

Kommando-B

Gör markerad text kursiv

Kommando-I

Gör markerad text understruken

Kommando-U

Radera föregående tecken eller markering

Backstegstangenten

Radera nästa tecken eller markering

Delete-tangenten (finns inte på alla tangentbord)

Öka typsnittsstorleken

Kommando-skift-plustecken (+)

Minska typsnittsstorleken

Kommando-skift-minustecken (-)

Göra text upphöjd

Kommando-skift-kontroll-plustecken (+)

Göra text nedsänkt

Kommando-skift-kontroll-minustecken (-)

Kantjustera text till vänster

Kommando-skift-Ö

Centrera text

Kommando-skift Å

Kantjustera text till höger

Kommando-skift-Ä

Kantjustera text till vänster och höger

Kommando-skift-alternativ-Å

Minska listans indragningsnivå

Kommando-skift-Ö

Öka listans indragningsnivå

Kommando-skift-Ä eller tabb

Redigera länktext utan att avaktivera länkar

Använd piltangenterna till att navigera i länktexten

Klipp ut markeringen

Kommando-X

Kopiera markeringen

Kommando-C

Kopiera styckestilen

Kommando-alternativ-C

Kopiera teckenstilen

Kommando-skift-alternativ-C

Klistra in markeringen

Kommando-V

Klistra in tecken- eller styckestilen

Kommando-alternativ-V

Klistra in och matcha stilen med måltexten

Kommando-skift-alternativ-V

Lägg till ett intervall i (eller ta bort från) markering

Skift-dra eller kommando-dra

Infoga ett hårt mellanslag

Alterantiv-mellanslagstangenten

Infoga radbrytning (mjuk radbrytning)

Skift-returtangenten

Infoga en styckebrytning

Returtangenten

Ändra objekt

Skapa en flytande textruta, form, tabell eller diagram

Alterantivklicka på Textruta, Former, Tabell eller Diagram i verktygsfältet och ändra sedan storleken genom att dra

Markera alla flytande objekt

Markera ett flytande objekt och tryck på kommando-A

Avmarkera alla flytande objekt

Markera ett flytande objekt och tryck på kommando-skift-A

Markera eller avmarkera ytterligare objekt

Kommando-klicka eller skift-klicka

Flytta det markerade objektet en punkt

Tryck på en piltangent

Flytta det markerade objektet tio punkter

Tryck på skift och en piltangent

Infoga en fil som ett textbundet objekt

Kommandodra en fil från Finder eller mediebläddraren

Kopiera grafikstilen

Kommando-alternativ-C

Klistra in grafikstilen

Kommando-alternativ-V

Flytta det markerade objektet till bakgrunden

Kommando-skift-B

Flytta det markerade objektet ett lager bakåt

Kommando-skift-alternativ-B

Flytta det markerade objektet överst

Kommando-skift-F

Flytta det markerade objektet ett lager framåt

Kommando-skift-alternativ-F

Gruppera markerade objekt

Kommando-alternativ-G

Avgruppera markerade objekt

Kommando-skift-alternativ-G

Lås markerade objekt

Kommando-L

Lås upp markerade objekt

Kommando-alternativ-L

Duplicera objektet

Kommando-D eller alternativ-dra

Begränsa objekts förflyttning till 45°

Skift-dra

Ändra storlek på objektet

Dra i ett markeringshandtag

Ändra storlek på objektet från dess mitt

Alternativ-dra i ett markeringshandtag

Behåll storleksförhållandet vid storleksändring av objekt

Skift-dra i ett markeringshandtag

Behåll storleksförhållandet vid storleksändring av objekt från mitten

Skift-alternativ-dra i ett markeringshandtag

Rotera objektet

Kommando-dra i ett markeringshandtag

Rotera objektet 45°

Kommando-skift-dra i ett markeringshandtag

Rotera objektet runt motstående markör (istället för mitten)

Kommando-alternativ-dra i ett markeringshandtag

Rotera objektet 45° runt motstående markör (istället för mitten)

Kommando-skift-dra i ett markeringshandtag

Stänga av stödlinjer

Kommando-dra

Lägg till eller ta bort mask för objektet

Kommando-skift-M

Avsluta maskning

Returtangenten, kommando-returtangenten, enter-tangenten eller dubbelklick

Öppna maskning

Dubbelklicka på bilden med mask

Öppna kontextmenyn för det markerade objektet

Kontroll-klicka på objektet

Avsluta textredigeringen och markera objektet

Kommando-returtangenten

Välja ett objekt som ska infogas

Kommando-skift-V

Infoga en matematisk ekvation eller ett uttryck

Kommando-alternativ-E

Definiera texten som en platshållare

Kommando-alternativ-kontroll-T

Definiera objektet som en medieplatshållare

Kommando-alternativ-kontroll-I

Arbeta med tabeller

Lägga till en rad ovanför markerade celler

Alternativ-uppåtpil

Lägga till en rad under markerade celler

Alternativ-nedåtpil

Lägga till en kolumn till höger om markerade celler

Alternativ-högerpil

Lägga till en kolumn till vänster om markerade celler

Alternativ-vänsterpil

Markera alla tabellramar eller cellinnehåll, beroende på inledande markering

Kommando-A

Radera markerad tabell, ram eller ramsegment, eller innehåll i markerade celler

Backstegstangenten

Begränsa förflyttningen av tabeller och fäst vid stödlinjer

Skift-dra tabellen

Ersätta innehållet i markerad cell med innehållet i målcell

Dra den markerade cellen till en annan cell

Kopiera innehållet i markerad cell till målcellen

Alternativ-dra den markerade cellen till en annan cell

Utöka markeringen från markerad cell till målcell

Skift-klicka i målcellen

Markera en cell

Klicka på en cell i en markerad tabell (dubbelklicka på en cell i en omarkerad tabell)

Lägg till en cell i (eller ta bort från) markeringen

Kommando-klicka på en markerad eller omarkerad cell

Påbörja textredigering

Returtangenten eller enter-tangenten (i en markerad cell)

Sluta redigera cellen och markera cellen

Kommando-returtangenten

Sluta redigera cellen och markera tabellen

Kommando-returtangenten två gånger

Markera en ram

Klicka på ramen i en markerad tabell (dubbelklicka på ramen i en omarkerad tabell)

Lägg till en ram runt (eller ta bort från) markeringen

Kommando-klicka eller skift-klicka på ramen

Markera ett ramsegment

Klicka på ramsegmentet (dubbelklicka om tabellen inte är markerad

Lägg till ett ramsegment till (eller ta bort från) markeringen

Kommando-klicka eller skift-klicka på ramsegmentet

Flytta en ram eller ett ramsegment till en ny plats

Dra ramen eller ramsegmentet

Flytta markerad tabell, ram eller ramsegment en punkt

Tryck på en piltangent

Flytta markerad tabell, ram eller ramsegment tio punkter

Tryck på skift och en piltangent

Markera nästa cell åt vänster, höger, uppåt eller nedåt

Tryck på en piltangent (från en markerad cell)

Utöka cellmarkeringen med en cell

Tryck på skifttangenten och en piltangent (från en markerad cell)

Markera texten i nästa cell eller, om cellen är den sista, lägg till en ny rad

Tabb

Markera texten i föregående cell

Skift-tabb

Sluta redigera cellen och markera tabellen

Kommando-klicka på den markerade cellen

Infoga en tabb

Alternativ-tabb (vid textredigering)

Infoga en radbrytning (mjuk radbrytning) vid redigering av text i en cell

Kontroll-returtangenten

Infoga en styckebrytning (hård radbrytning) vid redigering av text i en cell

Alternativ-returtangenten

Infoga en styckebrytning (hård radbrytning) vid redigering av text i en cell när ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell” inte är markerat i granskaren för tabeller

Returtangenten

Öppna tabellformateringsmenyn för en markerad tabell eller markerade celler

Kontroll-klicka på tabellen

Skapa en tabell genom att dra

Alternativ-klicka på Tabell i verktygsfältet och dra sedan tills tabellen får rätt storlek

Öppna formelredigeraren för den markerade cellen utan formel

Likhetstecken (=)

Öppna formelredigeraren för den cell som innehåller formeln eller formaterade siffror

Likhetstecken (=), returtangenten, enter-tangenten eller dubbelklick

Spara ändringar i formelredigeraren

Returtangenten eller enter-tangenten

Bortse från ändringar i formelredigeraren

Esc (Escape)

Skapa cellreferenser i formler

Navigera till och markera en enskild cell

Tryck på alternativ och en piltangent

Öka eller minska en markerad cellreferens

Tryck på skift-alternativ och en piltangent

Flytta till den första eller sista cellen som inte är en rubrikcell i en rad eller kolumn

Tryck på kommando-alternativ och en piltangent

Infoga en radbrytning

Alternativ-returtangenten

Infoga en tabb

Alternativ-tabb

Referera till en annan tabell under eller ovanför den aktuella tabellen

Tryck på kommando–alternativ–Page Down eller Page Up och tryck sedan på alternativ och en piltangent (eller tryck på skift-alternativ och en piltangent för att markera celler)

Ange absoluta och relativa attribut för markerade cellreferenser

Tryck på kommando-K eller kommando-skift-K för att flytta framåt eller bakåt genom alternativen

Ange absoluta och relativa attribut för den första och sista cellen i markerade cellreferenser

Tryck på kommando-alternativ-K eller kommando-skift-alternativ-K för att flytta framåt eller bakåt genom alternativen

Redigera diagramdata

Visa eller gömma diagramdataredigeraren

Kommando-skift-D

Avsluta en cellpost och flytta markeringen nedåt

Returtangenten

Avsluta en cellpost och flytta markeringen uppåt

Skift-returtangenten

Avsluta en cellpost och flytta markeringen åt höger

Tabb

Avsluta en cellpost och flytta markeringen åt vänster

Skift-tabb

Flytta ett tecken åt vänster, höger, till början av texten (upp) eller till slutet av texten (ned)

Tryck på en piltangent (när du redigerar text)

Avsluta en cellpost och markera cellen

Entertangenten

Flytta en cell i en bestämd riktning

Tryck på en piltangent (från en markerad cell)

Flytta till den sista, ej tomma cellen i slutet av raden

End-tangenten

Utöka markeringen med en cell

Tryck på skift och en piltangent

Utöka markeringen till slutet av raden

Skift-End-tangenten

Arbeta med redigerbara former

Göra en anpassad form redigerbar

Klicka på formen och klicka sedan en gång till

Rita en anpassad form med pennverktyget

Kommando-skift-alternativ-P

Flytta en punkt för en redigerbar form

Dra punkten till en annan plats

Radera en punkt för en redigerbar form

Klicka på punkten och tryck på backstegstangenten

Lägga till en punkt i en redigerbar form

Alternativ-klicka på formens ram där du vill lägga till punkten

Ändra en hörnpunkt för en redigerbar form till en kurvpunkt

Dubbelklicka på hörnpunkten

Ändra en kurvpunkt för en redigerbar form till en hörnpunkt

Dubbelklicka på kurvpunkten

Ändra form på kurvan i en redigerbar form

Klicka på en punkt på kurvan och dra i reglagehandtagen

Allmänt

Öppna en ny bok

Kommando-N

Öppna en ny bok från mallväljaren

Kommando-skift-N

Öppna en befintlig bok

Kommando-O

Förhandsvisa ett bokutdrag eller hela boken (beroende på inställningen under Allmänt)

Kommando-alternativ-P

Publicera en bok

Kommando-skift-P

Spara en bok

Kommando-S

Skriva ut en bok

Kommando-P

Öppna iBooks Author Hjälp

Kommando-skift-frågetecken (?)

Sök

Kommando-F

Sök nästa

Kommando-G

Sök föregående

Kommando-skift-G

Kontrollera stavning

Kommando-semikolon (;)

Visa stavningsfönstret

Kommando-skift-kolon (:)

Stänga ett fönster

Kommando-W

Minimera ett fönster

Kommando-M

Använda helskärmsläge

Kommando-kontroll-F

Zooma in

Kommando-större än (>)

Zooma ut

Kommando-mindre än (<)

Visa inställningsfönstret

Kommando-komma (,)

Visa granskarfönstret

Kommando-alternativ-I

Visa dokumentlinjalerna

Kommando-R

Visa eller gömma layoutgränser

Kommando-skift-L

Ändra bokens riktning (liggande eller stående)

Kommando-alternativ-R

Visa formateringstecken (osynliga tecken)

Kommando-skift-I

Visa fönstret Färger

Kommando-skift-C

Gömma eller visa verktygsfältet

Kommando-alternativ-T

Gömma eller visa formatfältet

Kommando-skift-R

Gömma eller visa ordlistans verktygsfält

Kommando-skift-E

Göm iBooks Author

Kommando-H

Gömma övriga fönster

Kommando-alternativ-H

Ångra den senaste åtgärden

Kommando-Z

Göra om den senaste åtgärden

Kommando-skift-Z

Avsluta iBooks Author

Kommando-Q