Kontrollera stavning

Som förval blir ord som inte känns igen understrukna med röda prickar som bildar linjer. Du kan stänga av den här funktionen genom att välja Redigera > Stavning > Kontrollera stavning medan jag skriver, så att det inte finns någon bockmarkering bredvid menyalternativet.

Tips: Om du snabbt vill se föreslagna stavningar för ett ord kontroll-klickar du på ordet och väljer ett alternativ från toppen av kontextmenyn.

Kontrollera stavningen i ett dokument

 1. Placera insättningspunkten där du vill att stavningskontrollen ska starta, eller markera särskild text som du vill kontrollera.

 2. Du hittar snabbt felstavade ord genom att välja Redigera > Stavning > Kontrollera stavning.

  Det första felstavade ordet markeras. Du kan rätta ordet eller trycka på kommando och semikolon (;) för att markera nästa felstavade ord.

 3. Om du vill kontrollera stavningen och visa förslag för felstavade ord väljer du Redigera > Stavning > Stavning.

  Du kan göra något av följande i stavningsfönstret:

  • Om du vill ersätta det markerade ordet med en av de föreslagna rättningarna: Dubbelklicka på förslaget.

  • Om det rätta ordet inte visas i listan med förslag, men du vet vilken stavning som stämmer: Skriv in ordet högst upp i stavningsfönstret och klicka på Ändra.

  • Om ordet stämmer och du vill lägga till det i ordlistan (så att det inte markeras som felstavat): Klicka på Lägg till. Om du vill ta bort den tillagda stavningen kontroll-klickar du på ordet och väljer sedan Glöm stavning från kontextmenyn.

  • Om du vill låta ordet vara som det är, men inte lägga till det i ordlistan: Klicka på Ignorera.

  • Om ingen alternativ stavning visas: Skriv in ordet igen i stavningsfönstret med en annan stavning och klicka på Gissa för att se om några nya förslag visas.

  • Om du vill hitta nästa felstavade ord: Klicka på Sök nästa.