Rätta och avstava text automatiskt

Söka och ersätta text

 1. Välj Redigera > Sök > Sök.

 2. Skriv in ordet eller orden du söker efter i sök- och ersättningsfönstret.

 3. Om du vill ersätta söktexten med annan text skriver du in den i ersättningsfältet.

 4. Du kan söka med fler villkor, till exempel ett returtecken (en styckebrytning) eller en textstil, genom att klicka på Avancerat.

 5. Klicka på en av knapparna i nederkanten av fönstret.

Du kan också leta rätt på särskild text i boken genom att välja Redigera > Sök och välja ett alternativ från undermenyn:

 • Använd markering för sökning: Söker efter nästa förekomst av den markerade texten.

 • Gå till markering: Flyttar till den markerade texten om den inte är synlig för tillfället.

Automatisk rättning av text

 1. Välj iBooks Author > Inställningar.

 2. Klicka på Automatisk korrigering.

  • Använd smarta citationstecken: Konverterar raka apostrofer och citattecken till typografiska varianter. (Inledande och avslutande citationstecken ser likadana ut i svenskt format, det avslutande tecknet används även som inledande.)

  • Korrigera stora och små bokstäver: Gör så att alla meningar börjar med en stor bokstav.

  • Upphöj numeriska texttillägg: Höjer automatiskt upp bokstäverna i 1st, 2nd, 3rd osv.

  • Upptäck webb- och e-postadresser automatiskt: Förvandla e-postadresser och webbadresser till länkar.

  • Upptäck listor automatiskt: När du påbörjar ett stycke med exempelvis en punkt börjar nästa stycke automatiskt med en punkt, så att du slipper skriva den varje gång.

  • Använd stavningskontrollens förslag automatiskt: Om du stavar ett ord fel och stavningsordlistan bara hittar ett stavningsalternativ ändras ordet till alternativet.

  • Symbol- och textersättning: Ersätt angivna tecken med andra tecken. Om du vill definiera dina egna ersättningar klickar du på lägg till-knappen .

Slå av eller på avstavning

Som förval blir ord automatiskt avstavade om det behövs vid ett radslut.

Gör något av följande:

 • Om du vill slå av eller på avstavning för hela dokumentet: Öppna granskaren för dokument och markera eller avmarkera Avstavning (i panelen Dokument).

 • Om du vill slå av eller på avstavning för ett enskilt stycke: Markera stycket och öppna textgranskaren. Klicka sedan på Mer och markera Ta bort avstavning i stycket.

 • Om du vill slå av eller på avstavning för ett ord: Kontroll-klicka på ordet och välj Tillåt avstavning eller Avstava aldrig från kontextmenyn. Om du slår av eller på avstavning för ett ord påverkas alla förekomster av ordet i boken.