Ändra typsnitt, storlek, färg, kantjustering och teckenavstånd
Ändra textens typsnitt, storlek, färg, kantjustering och teckenavstånd Du kan formatera text med följande verktyg:…

Använda stilar
Formatera text med stilar Användning av stilar är en grundförutsättning vid formatering av text. Säg…

Låta text flöda runt ett objekt
Du kan låta text flöda runt ett objekt (en bild, form, tabell, o.s.v.) vare sig…

Skapa listor
Som förval skapar iBooks Author automatiskt listor åt dig när du skriver in text som verkar…

Ställa in marginaler, tabbar och indragningar
Du kan ställa in och ändra indragningar och tabbar med antingen den horisontella linjalen eller…

Lägga till specialtecken och symboler
Lägga till specialtecken, symboler och matematiska symboler Använd fönstret Tecken till att infoga specialtecken som…