Ändra textens typsnitt, storlek, färg, kantjustering och teckenavstånd

Du kan formatera text med följande verktyg:

 • Formatfältet: Om du inte ser formatfältet (under verktygsfältet) väljer du Innehåll > Visa formatfält.

  Formatfältet under verktygsfältet
 • Textgranskaren: Du öppnar granskaren för text genom att klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan klicka på textgranskarknappen.

  Textgranskarknapp upptill i granskarfönstret
 • Typsnittsfönstret: Du öppnar typsnittsfönstret genom att välja Format > Typsnitt > Visa typsnitt.

 • Formatmenyn: Välj Format > Typsnitt > Alternativ eller Format > Text > Alternativ.

Den här tabellen beskriver vilka verktyg du kan använda till att genomföra olika formateringsåtgärder.

Vill du

Kan du använda

Ändra textens typsnitt eller storlek

 • Formatfältet

 • Textgranskaren

 • Typsnittsfönstret

 • Format-menyn (välj Format > Typsnitt > Större eller Format > Typsnitt > Mindre)

Viktigt: Om du vill vara säker på att typsnitten i den färdiga boken visas som de ska bör du bara använda typsnitt i formaten TrueType (.ttf) eller OpenType (.otf). Om du inte vet vilket format ett typsnitt har kan du förhandsvisa boken i iBooks för att kontrollera att typsnittet ser snyggt ut..

Ersätt ett teckensnitt i en bok

 • Format-menyn (välj Format > Typsnitt > Ersätt ett typsnitt)

Göra text fet, kursiv eller understruken

 • Formatfältet

 • Typsnittsfönstret

 • Format-menyn (välj Format > Typsnitt > Alternativ)

Lägga till skuggor eller överstrykningar i text

 • Typsnittsfönstret (justera skuggopacitet, oskärpa och förskjutning)

 • Format-menyn (välj Format > Typsnitt > Alternativ)

Skapa konturtext

 • Format-menyn (välj Format > Typsnitt > Kontur)

Ändra textens färg

 • Formatfältet

 • Textgranskaren

 • Typsnittsfönstret

Ändra textens bakgrundsfärg

 • Formatfältet

 • Typsnittsfältet (använd reglaget Dokumentfärg)

Göra text upphöjd eller nedsänkt

 • Format-menyn (välj Format > Typsnitt > Baslinje > Alternativ)

 • Textgranskaren (klicka på Mer och skriv in ett positivt eller negativt värde i fältet Baslinjeändring)

Ändra skiftläget för text

 • Format-menyn (välj Format > Typsnitt > Versaler > Alternativ)

Ändra teckenmellanrum

 • Textgranskaren

 • Typsnittsfönstret (välj Typografi från åtgärdsmenyn som ser ut som ett kugghjul)

Stäng av ligaturer (på som förval)

 • Textgranskaren (klicka på Mer och välj Ta bort ligaturer)

 • Typsnittsfönstret (välj Typografi från åtgärdsmenyn som ser ut som ett kugghjul)

Justera stycken

 • Formatfältet

 • Textgranskaren

 • Format-menyn (välj Format > Text > Alternativ)