Formatera text med stilar

Användning av stilar är en grundförutsättning vid formatering av text. Säg att du exempelvis vill ändra storleken på alla kapiteltitlar i en bok. Om du inledningsvis skapade och använde en kapiteltitelstil kan du ändra storlek på alla kapiteltitlar i boken samtidigt genom att ändra titeln, istället för att behöva formatera om varje titel för sig.

iBooks Author drar också nytta av stilar för att skapa innehållsförteckningen.

Alla mallar har inbyggda stilar som du kan ändra hur du vill. (Alla texter som är platshållare använder en stil.) Du kan också skapa dina egna stilar. Alla stilar visas i stillådan:

Stillådeknapp i formatfältet

Det finns tre typer av stilar:

 • Styckestilar kan endast användas på hela stycken (som slutar med ett returtecken), inte på enskilda ord i ett stycke.

  Som förval använder nästa stycke (efter att du tryckt på returtangenten) samma stil, men du kan ändra den här inställningen. Du kanske vill att stycket efter kapiteltiteln ska använda kapitelundertitel som förval. Du ändrar den här inställningen genom att klicka på Mer i granskaren för text och välja ett alternativ från popupmenyn Följande styckestil.

 • Teckenstilar kan användas på enstaka tecken eller grupper av tecken, eller till enskilda ord i stycken, utan att påverka styckets stil.

 • Liststilar gör det enkelt att skapa listor och översikter.

Använda en stil i text

 1. Markera den text i vilken du vill använda en stil.

  Tips: Om du ska använda en stil i ett helt stycke behöver du inte markera det. Det räcker med att du placerar insättningspunkten någonstans i stycket.

 2. I stillådan trycker du sedan på den liststil som du vill använda i texten.

  Om stillådan inte är öppen klickar du på knappen för stillådan i formatfältet eller väljer Innehåll > Visa stillådan.

Du kan också använda en stil i en markering genom att välja en stil från en av popupmenyerna (visas nedan) i formatfältet:

Popupmenyer för stycke- och teckenstilar i formatfältet

Ändra en befintlig stil

 1. Markera text som innehåller den stil du vill ändra.

 2. Formatera texten som du vill att den ändrade stilen ska se ut.

 3. Klicka på den röda pilen bredvid stilnamnet i stillådan och välj Omdefiniera stil från markering från popupmenyn.

  Om stillådan inte är öppen klickar du på knappen för stillådan i formatfältet eller väljer Innehåll > Visa stillådan.

Alla förekomster av den tidigare stilen uppdateras med det nya stilformatet.

Skapa en ny stil

 1. Formatera texten som du vill att den nya stilen ska se ut och markera sedan texten.

 2. Välj ett alternativ från popupmenyn Lägg till stil i nederkanten av stillådan.

  Om stillådan inte är öppen klickar du på knappen för stillådan i formatfältet eller väljer Innehåll > Visa stillådan.

 3. Ange ett namn för den nya stilen.

 4. Om du inte vill använda stilen på den markerade texten avmarkerar du ”Använd den nya stilen när den skapas”.

Tips: Vill du skapa ett kortkommando för den nya stilen klickar du på pilen bredvid stilnamnet (i stillådan) och väljer Kortkommando > Alternativ från popupmenyn. Nu kan du markera text och använda stilen i den genom att trycka på en funktionstangent. Vill du använda stilen och rensa undantag i den markerade texten håller du ned alternativtangenten när du trycker på funktionstangenten.

Byta namn på eller radera en stil

 1. Om stillådan inte är öppen klickar du på knappen för stillådan i formatfältet eller väljer Innehåll > Visa stillådan.

 2. I stillådan klickar du på pilen bredvid den stil du vill byta namn på eller radera och gör något av följande:

  • Välj Byt namn på stil, skriv in ett nytt namn och tryck på returtangenten.

  • Välj Radera stil och välj en ersättningsstil om stilen används i det aktuella dokumentet.

Kopiera en stycke- eller teckenstil och använda den i annan text

 1. Placera insättningspunkten i det stycke eller ord vars stil du vill kopiera.

 2. Välj Format > Kopiera alternativ stil.

 3. Markera den text du vill ändra (eller placera insättningspunkten i ett stycke eller ord) och välj Format > Klistra in alternativ stil.

Ta bort stilundantag

När du ändrar ett textattribut utan att använda en stil skapar du ett undantag för en stil. Om du till exempel markerar ett stycke som använder stilen Brödtext och väljer Format > Typsnitt > Fet får stilen i det stycket nu ett undantag. När du markerar text som innehåller stilundantag blir pilen bredvid stilnamnet (i stillådan) röd. Du kan låta undantaget vara kvar eller ta bort det. (Du kan också ta med undantaget i en ny eller befintlig stil enligt anvisningarna ovan.)

 1. Markera den text du vill ändra.

 2. Klicka på pilen till höger om den valda stilen i stillådan och välj Återgå till definierad stil från popupmenyn.

  Om stillådan inte är öppen klickar du på knappen för stillådan i formatfältet eller väljer Innehåll > Visa stillådan.

  Röd pil i stillådan som visar stilundantag

Vill du ändra alla förekomster av en stil till en annan stil läser du anvisningarna för att söka och ersätta text.