Låta text flöda runt ett objekt

Du kan låta text flöda runt ett objekt (en bild, form, tabell, o.s.v.) vare sig objektet är flytande eller förankrat.

När du låter text flöda runt ett objekt kan du välja att låta texten omsluta objektet tätt eller löst, att texten ska flöda ovanför och nedanför objektet, eller att texten bara ska synas på ena sidan av objektet.

Justera text runt ett objekt

  1. Om granskaren för radbrytning inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för radbrytningsgranskaren.

  2. Markera objektet.

  3. Markera Objekt orsakar radbrytning i radbrytningsgranskaren.

  4. Ange hur text ska flöda runt objektet genom att klicka på en knapp nedanför kryssrutan Objektet orsakar radbrytning.

  5. Vill du ändra storleken på mellanrummet mellan objektet och den omgivande texten använder du fältet Extra utrymme.

  6. Om objektet inte är rektangulärt, och du vill att texten ska följa objektets konturer, klickar du på knappen Textflöde till höger.

  7. Om objektet har en alfakanal (transparens) kan du låta texten överlappa (visas genom) det transparenta området genom att justera värdet i fältet Alfa.

Du kan också välja ett alternativ från popupmenyn Radbryt i formatfältet för att flöda text runt ett objekt.