Skapa listor

Som förval skapar iBooks Author automatiskt listor åt dig när du skriver in text som verkar vara en lista. Om du till exempel skriver en punkt (alternativ-8), ett mellanslag och text formaterar iBooks Author automatiskt nästa stycke som en lista genom att lägga till en punkt åt dig.

Du kan också konvertera ett stycke till en lista och tvärt om. Du kan formatera listor med panelen Listor i granskaren för text:

Reglage i listpanelen i textgranskaren

Formatera en lista

 1. Om granskaren för text inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för textgranskaren.

 2. Klicka på Lista i textgranskaren.

 3. Markera den text du vill formatera.

  Du kan markera text du vill konvertera till en lista eller text som redan är formaterad som en lista.

 4. Välj en listtyp från popupmenyn Punkter och numrering.

  • Textpunkter: Välj en av de befintliga symbolerna eller skriv in ett eget tecken i fältet.

   Du kan också välja ett specialtecken och dra det till fältet.

  • Bildpunkter: Välj en av de befintliga symbolerna.

  • Anpassad bild: Använd en egen bild som punkt. Du väljer bild genom att klicka på Välj eller dra en ny bild till fältet.

  • Siffror: Skapa en numrerad lista.

  • Överlappande tal: Skapa en lista i juridisk stil (1, 1.1., 1.1.1, o.s.v.).

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta ett objekt uppåt eller nedåt i en lista: Klicka på en knapp vid Indragningsnivå (i panelen Lista i textgranskaren) eller välj Format > Text > Alternativ.

  • Om du vill ändra vilket tal som påbörjar en numrerad lista: Markera Starta vid och skriv in ett tal.

  • Om du automatiskt vill öka eller minska punktstorleken när du ändrar storlek på tillhörande text: Markera Skala med text.

  • Om du vill ändra avståndet mellan marginalen och punkten (eller siffran): Använd fältet Punktindragning eller Nummerindragning.

  • Om du vill ändra avståndet mellan punkten (eller siffran) och tillhörande text: Använd fältet Textindragning.

Sluta skapa en automatisk lista

 • Tryck två gånger på returtangenten.

Slå av eller på automatiskt listskapande

 1. Välj iBooks Author > Inställningar och klicka sedan på Automatisk korrigering.

 2. Markera eller avmarkera Upptäck listor automatiskt.

Konvertera en lista till vanlig text

 1. Markera all text i listan.

 2. Gör något av följande:

  • I formatfältet väljer du Ingen från popupmenyn Lista .

  • I granskaren för text väljer du Inga punkter från popupmenyn Punkter och numrering.

Du kan också skapa en liststil och lägga till den nya stilen i stillådan.