Ställa in marginaler, tabbar och indragningar

Du kan ställa in och ändra indragningar och tabbar med antingen den horisontella linjalen eller i panelen Tabbar i granskaren för text.

Linjalsymboler för tabbar och indragningar

Lägga till, ändra eller ta bort tabbar

 1. Om den horisontella linjalen inte visas väljer du Visa linjaler från popupmenyn Innehåll i verktygsfältet.

 2. Markera texten för vilken du vill ställa in en tabb.

  Om du vill ställa in en tabb för ett stycke placerar du insättningspunkten var du vill i stycket.

 3. Du lägger till en tabb genom att klicka på den horisontella linjalen och dra tabbsymbolen dit du vill ha den.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra hur texten justeras med tabben: Dubbelklicka på tabbsymbolen tills den blir den typ du vill använda (eller kontroll-klicka på symbolen och välj ett alternativ från kontextmenyn).

  • Om du vill lägga till fyllningstecken (exempelvis en linje med punkter) framför tabben: Öppna panelen Tabbar i granskaren för text, markera tabben i listan Tabbstop och välj ett alternativ från popupmenyn Fyllningstecken.

   Om panelen Tabbar inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet, klickar på textgranskarknappen och sedan på Tabbar.

  • Om du vill radera en tabb: Dra den ut ur linjalen.

Ställa in styckeindrag

 1. Om den horisontella linjalen inte visas väljer du Visa linjaler från popupmenyn Innehåll i verktygsfältet.

 2. Dra i indragningsreglagen i linjalen.

  Tips: Vill du ändra den vänstra marginalindragningen oberoende av indragningen för första raden håller du ned alternativtangenten medan du drar.