Lägga till uppdaterande textfält

Om du vill infoga titeln på det aktuella kapitlet eller avsnittet (exempelvis i en sidfot) kan du använda den metod som beskrivs här istället för att skriva in den manuellt. På det sättet uppdateras texten automatiskt om titeln ändras. Du kan också infoga sidnummer och totalt sidantal som uppdateras automatiskt i boken.

Infoga ett uppdaterande textfält

 1. Placera insättningspunkten där du vill infoga textfältet.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en titel: Välj Infoga > Avsnittstitel eller Infoga > Kapiteltitel.

   Vilket alternativ som är tillgängligt beror på om du placerar insättningspunkten i en avsnittssida eller i en kapitelsida.

  • Om du vill infoga ett sidnummer: Välj Infoga > Sidnummer eller Infoga > Avsnittsnummer.

  • Om du vill infoga bokens totala sidantal: Välj Infoga > Sidantal.