ภาพรวม iBooks Author
หน้าต่างหลัก, เวิร์กโฟลว์ตัวอย่าง, iBooks Author คืออะไร.

การตั้งค่าหนังสือของคุณ
การสร้างหรือแก้ไขแม่แบบและเค้าโครง, การตั้งค่าคุณสมบัติหนังสือและหน้า, การนำเข้าเอกสาร, การสร้างหนังสือ, องค์ประกอบของหนังสือ.

การเพิ่มและการจัดรูปแบบข้อความ
การใช้เครื่องมือการเขียน, การเพิ่มช่องข้อความการอัปเดต, จัดรูปแบบข้อความ, เพิ่มข้อความ.

กราฟิก สื่อ และวัตถุอื่น ๆ
สมการคณิตศาสตร์, แผนภูมิ, ตาราง, รูปร่าง, รูปภาพและรูปภาพอื่น, วิดเจ็ต (สื่อที่โต้ตอบได้), การเพิ่มและแก้ไขวัตถุ, ภาพรวม.

การแสดงตัวอย่าง การเผยแพร่ และการพิมพ์หนังสือ
การพิมพ์หนังสือ, ส่งอีเมลหนังสือ, ส่งออกหนังสือของคุณ, การเผยแพร่ไปยัง iBooks Store, การแสดงตัวอย่างใน iBooks.

การปรับแต่งการตั้งค่าด้วยตัวเอง
หากคุณเห็นคำเตือนเอกสาร, การเปลี่ยนคุณลักษณะเริ่มต้นสำหรับวัตถุ, การปรับแต่งแถบเครื่องมือด้วยตัวเอง, การเปลี่ยนการตั้งค่าไม้บรรทัด, การดูอักขระที่มองไม่เห็นและขอบเขตวัตถุ.

คีย์ลัดแป้นพิมพ์และลักษณะท่าทาง
ลักษณะท่าทาง Multi-Touch, คีย์ลัดแป้นพิมพ์, ภาพรวม.

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม