เพิ่มวัตถุ
การและเปลี่ยนประเภทของวัตถุ ในการ (เช่น วิดเจ็ต รู ...

การเลือก ย้าย และทำสำเนา
วัตถุ เมื่อคุณคลิกที่ วัตถุ เพื่อเลือก ขอบจับจะปรา ...

การจัดกลุ่ม จัดเลเยอร์ และล็อก
วัตถุ คุณสามารถแปลงวัตถุหลายชิ้นให้เป็นวัตถุชิ้นเด ...

การวางตำแหน่งและจัดแนว
วัตถุ เมื่อคุณลาก วัตถุ เส้นบอกแนวจะปรากฏขึ้นมาโดย ...

การเปลี่ยนเส้นขอบของวัตถุ
คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขเส้นขอบ (ซึ่งเรียกกันว่ ...

การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุ
การปรับขนาดวัตถุ ตามค่าเริ่มต้น ความกว้างและความส ...

การเพิ่มลิงก์และที่คั่นหน้า
คุณสามารถสร้างลิงก์ข้อความหรือรูปภาพที่ผู้อ่านของค ...

การเพิ่มชื่อ ป้าย หรือคำอธิบายภาพ
ไปยังวัตถุ คุณสามารถเพิ่มชื่อหรือคำอธิบายภาพ (หรือ ...

เพิ่มคำอธิบายการช่วยการเข้าถึง
การไปยังวัตถุ คุณสามารถที่ปรับแต่งด้วยตัวเองไปยังว ...

เปิดใช้งานวัตถุเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
การใน iBooks คุณสามารถทำให้ผู้อ่านขยายมุมมองของรูป ...