เลือกแม่แบบ

ในการสร้างหนังสือใน iBooks Author คุณต้องเริ่มด้วยแม่แบบ แม่แบบจะมีองค์ประกอบทั้งหมดที่คุณต้องใช้เพื่อสร้างหนังสือ บทตัวอย่าง เค้าโครงหน้าต่าง ๆ และตัวยึดสำหรับข้อความ กราฟิก และสื่อ

แม่แบบแต่ละประเภทจะถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับการดูในการวางแนวในแนวนอน (ระนาบ) หรือแนวตั้ง (แนวดิ่ง) อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อคุณสร้างหนังสือ คุณสามารถเลือกได้ทั้งแม่ในแนวนอนหรือแนวตั้ง สำหรับผู้อ่าน จะมีข้อแตกต่างบางข้อเมื่อดูหนังสือในการวางแนวที่ต่างกัน

 • หากหนังสือใช้แม่แบบแนวนอน: เมื่อตัวอ่านหมุน iPad ไปยังการวางแนวในแนวนอน หนังสือจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เล็กน้อย ตัวอย่างเช่น กราฟิกอาจปรากฏข้างข้อความ แทนที่จะปรากฏด้านล่าง หากคุณต้องการ คุณสามารถปิดใช้งานการวางแนวในแนวตั้งในหนังสือฉบับสมบูรณ์ได้

 • หากหนังสือใช้แม่แบบแนวตั้ง: แม้กระทั่งเมื่อตัวอ่านหมุน iPad ไปเป็นการวางแนวในแนวนอน ข้อความของหนังสือจะอยู่ในแนวตั้ง อย่างไรก็ตาม สื่อเกริ่นนำ อภิธานศัพท์ โน้ต การ์ดเรียนรู้ และวิดเจ็ต สามารถสลับระหว่างแนวตั้งและแนวนอนได้

เคล็ดลับ: ด้วยแม่แบบแนวนอน คุณสามารถใช้ปุ่มการวางแนวในแถบเครื่องมือเพื่อดูลักษณะของเนื้อหาของคุณในแต่ละการวางแนวได้ (ปุ่มการวางแนวจะไม่เปลี่ยนตัวแม่แบบเองจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง หรือกลับกัน)

ปุ่มการวางแนว ในแถบเครื่องมือ

แม่แบบทั้งหมดในตัวเลือกแม่แบบ ซึ่งจะเปิดเมื่อคุณ:

 • เปิด iBooks Author และยังไม่ได้บันทึกหนังสือ

 • เลือก ไฟล์ > สร้างใหม่จากตัวเลือกแม่แบบ

 • เลือกไฟล์ > สร้างใหม่ และไม่ได้ตั้งค่าแม่แบบเริ่มต้น ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ข้อสำคัญ: แม้ว่าคุณสามารถแก้ไขหน้าของหนังสือได้ตามที่คุณต้องการ แต่คุณจะไม่สามารถสลับหนังสือให้เป็นแม่แบบอื่นได้หลังจากที่คุณเลือกแล้ว

ตัวเลือกแม่แบบ

การสร้างหนังสือใหม่จากแม่แบบ

 1. ใน iBooks Author ให้เลือก ไฟล์ > สร้างใหม่จากตัวเลือกแม่แบบ

 2. ในตัวเลือกแม่แบบ ให้คลิกสองครั้งที่รูปภาพของภาพขนาดย่อของแม่แบบที่คุณต้องการ

การตั้งค่าแม่แบบเริ่มต้น

คุณสามารถตั้งค่าแม่แบบเริ่มต้นที่จะเปิดในทุกครั้งที่คุณเลือก ไฟล์ > สร้างใหม่

 1. เลือก iBooks Author > การตั้งค่า

 2. ในบานหน้าต่าง ทั่วไป ให้เลือก “ใช้แม่แบบ” (ที่อยู่ถัดจาก สำหรับเอกสารใหม่)

 3. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • หากคุณไม่ได้ตั้งค่าแม่แบบเริ่มต้น: คลิกสองครั้งที่แม่แบบที่คุณต้องการ

  • หากคุณตั้งค่าแม่แบบเริ่มต้นและต้องการเปลี่ยนแม่แบบนั้น: คลิก เลือก จากนั้นคลิกสองครั้งที่แม่แบบใหม่

  • หากคุณไม่ต้องการมีแม่แบบเริ่มต้น: เลือก iBooks Author > การตั้งค่า แล้วเลือก แสดงตัวเลือกแม่แบบ (ในบานหน้าต่าง ทั่วไป)