การดูอักขระที่มองไม่เห็นและขอบเขตวัตถุ
คุณสามารถแสดงขอบของตัวอักษร กราฟิก และองค์ประกอบสื ...

การเปลี่ยนการตั้งค่าไม้บรรทัด
ในการตั้งค่า iBooks Author คุณสามารถเปลี่ยนการตั้ง ...

การปรับแต่งแถบเครื่องมือด้วยตัวเอง
คุณสามารถเพิ่มรายการที่คุณใช้บ่อยที่สุดไปยัง แถบเค ...

การเปลี่ยนคุณลักษณะเริ่มต้นสำหรับวัตถุ
แม่แบบ iBooks Author มีองค์ประกอบและวัตถุ เช่น ข้อ ...

หากคุณเห็นคำเตือนเอกสาร
คุณอาจเห็นหน้าต่างคำเตือนเอกสารเมื่อคุณ: นำเข้าเอ ...