การเปลี่ยนการตั้งค่าไม้บรรทัด

ในการตั้งค่า iBooks Author คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วสำหรับไม้บรรทัดและเส้นบอกแนว

 • เส้นบอกแนวของ การจัดแนว จะปรากฏเมื่อคุณลากวัตถุ ซึ่งจัดหาผลตอบกลับแบบรวดเร็วเกี่ยวกับตำแหน่งวัตถุที่สัมพันธ์กันให้กับคุณ และจะหายไปเมื่อคุณหยุดลาก

 • เส้นบอกแนว พื้นที่ว่างสัมพันธ์ จะปรากฏเมื่อมีสองรายการหรือมากกว่านั้นจัดเรียงเป็นเส้นตรงในหน้าหนังสือ

 • เส้นบอกแนว ขนาดที่สัมพันธ์ จะปรากฏเมื่อคุณปรับขนาดของวัตถุในหน้าหนังสือ

การปรับการตั้งค่าไม้บรรทัด

 1. หากไม้บรรทัดแนวนอนไม่ได้แสดงอยู่ ให้เลือก แสดงไม้บรรทัด จากเมนูป๊อปอัพ มุมมอง ใน แถบเครื่องมือ

 2. เลือก iBooks Author > การตั้งค่า แล้วคลิก ไมับรรทัด

 3. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนหน่วยการวัดในไม้บรรทัด: เลือกรายการจากเมนูป๊อปอัพ หน่วยของไม้บรรทัด

  • ให้ไม้บรรทัดเริ่มที่กึ่งกลางของหน้า: เลือก “วางจุดเริ่มต้นที่กึ่งกลางของไม้บรรทัด”

  • แสดงการวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของระยะห่างบนหน้า: เลือก “หน่วยไม้บรรทัดเป็นเปอร์เซ็นต์”

การปรับแต่งเส้นบอกแนวด้วยตัวเอง

 1. เลือก iBooks Author > การตั้งค่า แล้วคลิก ไมับรรทัด

 2. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนสีของเส้นบอกแนว: คลิกที่ช่องสีของเส้นบอกแนว แล้วเลือกสีในหน้าต่างสี

  • แสดงเส้นบอกแนวเมื่อกึ่งกลางของวัตถุจัดแนวกับวัตถุหรือจุดกึ่งกลางของหน้าอื่น: เลือก “แสดงเส้นบอกแนวที่จุดกึ่งกลางของวัตถุ”

  • แสดงเส้นบอกแนวเมื่อขอบของวัตถุจัดแนวกับขอบของวัตถุอีกชิ้นหนึ่ง: เลือก “แสดงเส้นบอกแนวที่ขอบวัตถุ”

การปรับแต่งเส้นบอกขนาดสัมพันธ์และพื้นที่ว่าง

 1. เลือก iBooks Author > การตั้งค่า แล้วคลิก ไมับรรทัด

 2. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนสีของเส้นบอกแนวขนาดและพื้นที่ว่าง: คลิกที่ช่องสีของพื้นที่ว่างและการปรับขนาดวัตถุ และเลือกสีในหน้าต่างสี

  • แสดงพื้นที่ว่างที่สัมพันธ์กับวัตถุอื่น: เลือก “แสดงพื้นที่ว่างสัมพันธ์”

  • แสดงขนาดที่สัมพันธ์กับวัตถุอื่น: เลือก “แสดงขนาดสัมพันธ์”