การเปลี่ยนคุณลักษณะเริ่มต้นสำหรับวัตถุ

แม่แบบ iBooks Author มีองค์ประกอบและวัตถุ เช่น ข้อความ รูปร่าง แผนภูมิ วิดเจ็ต และอื่น ๆ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่กำหนดมาให้ คุณสามาถปรับแต่งองค์ประกอบหรือวัตถุด้วยตัวเอง จากนั้นทำให้เป็นองค์ประกอบและวัตถุเริ่มต้น เพื่อที่เมื่อคุณเพิ่มองค์ประกอบหรือวัตถุใหม่ สิ่งเหล่านั้นจะใช้คุณลักษณะที่ปรับแต่งด้วยตัวเองของคุณ

การกำหนดองค์ประกอบหรือวัตถุที่ปรับแต่งด้วยตัวเองให้เป็นค่าเริ่มต้น

  1. เลือกองค์ประกอบหรือวัตถุและแก้ไขคุณลักษณะ:

  2. เลือกรูปแบบ > ขั้นสูง > กำหนดรูปแบบตัวเลือกเริ่มต้น