การพิมพ์หนังสือ

คุณสามารถพิมพ์หนังสือของคุณได้หลายวิธีเพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกัน คุณสามาถพิมพ์เฉพาะส่วนของหนังสือหรือหนังสือทั้งเล่ม พร้อมด้วยคำอภิธานศัพท์หรือปกหนังสือหรือไม่ก็ได้

การพิมพ์ทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนของหนังสือของคุณ

 1. ด้วยหนังสือที่เปิดอยู่ ให้เลือก ไฟล์ > พิมพ์

  หากตัวเลือกการพิมพ์ที่อธิบายอยู่ด้านล่างไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงรายละเอียด ที่อยู่ถัดจากเมนูป๊อปอัพ PDF เพื่อแสดงตัวเลือกเหล่านั้น

 2. ในการพิมพ์หน้าเดียวหรือช่วง ๆ หนึ่งของหน้า ให้ป้อนหมายเลขหน้าหรือช่วงในช่อง จาก และช่อง ถึง

 3. ในการระบุตัวเลือกการพิมพ์ ให้เลือก iBooks Author จากเมนูป๊อปอัพ Pages

 4. เลือกตัวเลือกการพิมพ์:

  • พิมพ์หนังสือของคุณ: แสดงหนังสือทั้งเล่ม

   ในการพิมพ์ปกหรือคำอภิธานศัพท์ของหนังสือพ้อมกับหนังสือของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์หน้าปก และ พิมพ์คำอภิธานศัพท์

  • การพิมพ์ช่วงที่ระบุของหน้าของหนังสือของคุณ: คลิก รายการเลือกปัจจุบัน

 5. คลิก พิมพ์