การเผยแพร่หนังสือไปยัง iBooks Store

หากคุณจำหน่ายหนังสือใน iBooks Store คุณจำเป็นต้องสร้างหนังสือตัวอย่างให้ลูกค้าดูก่อนตัดสินใจดาวน์โหลดหนังสือเล่มนั้น iBooks Author สามารถสร้างหนังสือตัวอย่างโดยอิงจากบทหนึ่งบทในหนังสือของคุณ หรือจะสร้างหนังสือตัวอย่างแบบกำหนดเองโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างก็ได้ หากคุณไม่ได้จำหน่ายหนังสือ หนังสือของคุณอาจไม่จำเป็นต้องมีหนังสือตัวอย่างก็ได้

ระหว่างกระบวนการเผยแพร่ ให้คุณระบุว่าเป็นหนังสือใหม่หรือเป็นตัวอัปเดตของเวอร์ชั่นที่เผยแพร่ก่อนหน้า หากเป็นตัวอัปเดต คุณต้องให้หมายเลขเวอร์ชั่นใหม่ ผู้อ่านที่ดาวน์โหลดหนังสือของคุณจะได้รับการแจ้งใน iBooks ว่ามีเวอร์ชั่นใหม่ให้ใช้ได้แล้ว

สร้างหนังสือตัวอย่างแบบกำหนดเอง

 1. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ทำซํ้าหนังสือของคุณและลบบทและหน้าที่คุณไม่ต้องการให้ปรากฏในหนังสือตัวอย่าง

   หากคุณใช้วิธีนี้ ให้ดูให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบไฮเปอร์ลิงก์และคำอภิธานศัพท์ที่ใช้ไม่ได้แล้ว

  • สร้างหนังสือใหม่และคัดลอกรายการจากหนังสือที่เสร็จสมบูรณ์แล้วลงในลงในหนังสือใหม่ดังกล่าว

 2. ในหนังสือใหม่ที่เปิดอยู่ ให้เลือก ไฟล์ > ส่งออก > แล้วคลิก iBooks

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ถัดจากตัวเลือก iBooks Store และปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

 4. คลิก ต่อไป

 5. ป้อนชื่อสำหรับตัวอย่าง เลือกที่ที่คุณต้องการบันทึกไว้ แล้วคลิก ส่งออก

  ไฟล์ iBook (ที่มีนามสกุล .ibooks) จะถูกสร้างขึ้น ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อส่งตัวอย่างไปพร้อมกับหนังสือของคุณ

การเผยแพร่หนังสือไปยัง iBooks Store

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ iBooks Author เวอร์ชั่นล่าสุดในการเผยแพร่หนังสือของคุณ ในการตรวจสอบ ให้เลือกเมนู Apple > อัปเดตซอฟต์แวร์

 1. ในหนังสือที่เปิดอยู่ ให้คลิก เผยแพร่ ในแถบเครื่องมือหรือเลือก ไฟล์ > เผยแพร่

 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ภาพรวมการเผยแพร่ของ iBooks Store

  ไฟล์หนังสือที่มีนามสกุล .itmsp จะถูกสร้างขึ้น

 3. คลิกเปิดใน iTunes Producer

 4. ในการเพิ่มหนังสือตัวอย่างแบบกำหนดเอง ให้ลากไฟล์ iBooks (ที่มีนามสกุล .ibooks) ไปยังพื้นที่หนังสือตัวอย่าง ใน iTunes Producer

 5. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอในการเผยแพร่ไปยัง iBooks Store

หลังจาก iBooks Author สร้างไฟล์หนังสือของคุณแล้ว ให้ดูให้แน่ใจว่าไฟล์มีขนาดไม่เกิน 2 GB (ขีดจำกัดของขนาดไฟล์ iBooks Store) โปรดทราบข้อความดังต่อไปนี้:

 • ผู้อ่านที่ใช้การเชื่อมต่อ 3G จะไม่สามารถดาวน์โหลดหนังสือที่มีขนาดใหญ่เกิน 100 MB หากคุณสร้างหนังสือตัวอย่างด้วยตัวเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำให้หนังสือตัวอย่างของคุณมีขนาดเล็กกว่า 100 MB ได้

 • ยิ่งหนังสือมีขนาดใหญ่ จะยิ่งใช้เวลาในการดาวน์โหลดนานมากขึ้น และใช้พื้นที่จัดเก็บมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะภาพยนตร์ที่อาจมีขนาดใหญ่มากได้ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ทำให้หนังสือของคุณมีขนาดเล็กกว่า 1 GB