ลักษณะท่าทาง Multi-Touch

หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีแทร็คแพด Multi-Touch คุณจะสามารถใช้ลักษณะท่าทาง Multi-Touch ที่แสดงในตารางด้านล่างนี้ได้เมื่อทำงานกับ iBooks Author

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะท่าทาง Multi-Touch ให้ดูที่เอกสารประกอบที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ลักษณะท่าทาง

การกระทำ

ลักษณะท่าทางเลื่อนสามนิ้ว

เลื่อน (สามนิ้ว): เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเปิดหรือปิด Mission Control

ลักษณะท่าทางเลื่อนสองนิ้ว

เลื่อน (สองนิ้ว): เลื่อนหน้าขึ้นหรือลง

ลักษณะท่าทางกวาดสามนิ้ว

กวาดนิ้ว (สามนิ้ว): กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อนำทางจากหน้าจอหนึ่งไปยังหน้าจอถัดไป

ลักษณะท่าทางจีบนิ้ว

จีบนิ้ว: จีบนิ้วออกหรือเข้าเพื่อขยายหรือย่อรูปภาพ กล่องข้อความ แผนภูมิ หรือรูปร่างที่เลือกจากจุดกึ่งกลาง

ลักษณะท่าทางหมุน

หมุน: หมุนรูปภาพ กล่องข้อความ หรือรูปร่างที่เลือก