ภาพรวมหน้าต่างหลัก

ทุก ๆ สิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างหนังสือของคุณจะปรากฏในหนึ่งหน้าต่าง บท ส่วน และหน้าทั้งหมดของคุณจะปรากฏใน แถบข้าง หน้าต่างที่เหลือจะเป็นบริเวณที่คุณสร้างและปรับแต่งเนื้อหาของคุณด้วยตัวเอง

หน้าต่างหลักที่แสดงแถบข้าง หน้าหนังสือ และตัวตรวจสอบ