Görünmeyen karakterleri ve nesne sınırlarını görüntüleme
Metin, çizim ve ortam öğelerinin sınırlarını görüntüleyebilirsiniz. Paragraf sonları ve boşluklar gibi "görünmeyen" karakterleri de…

Cetvel ayarlarını değiştirme
iBooks Author tercihlerinde cetveller ve kılavuzlar için olan ayarları hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Hizalama kılavuzları, nesneleri…

Araç çubuğunu özelleştirme
En sık kullandığınız öğeleri araç çubuğuna ekleyebilirsiniz. Bir araç çubuğu öğesinin ne yaptığına ilişkin açıklamayı…

Nesneler için saptanmış özellikleri değiştirme
iBooks Author şablonları önceden tanımlanmış özellikleri olan öğelere ve nesnelere (metinler, şekiller, grafikler, araç takımları vb.)…

Belge uyarıları görüyorsanız
Şu durumlarda Belge Uyarıları penceresini görebilirsiniz: Pages veya Word belgesini içe aktardığınızda. ePub dosyasını içe…