Cetvel ayarlarını değiştirme

iBooks Author tercihlerinde cetveller ve kılavuzlar için olan ayarları hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz.

 • Hizalama kılavuzları, nesneleri sürüklerken görünür (göreceli nesne konumu hakkında anında geri bildirim sağlar) ve sürüklemeyi bıraktığınızda kaybolur.

 • Göreceli aralık kılavuzları, kitap sayfasında iki veya daha fazla öğe hizalandığında görünür.

 • Göreceli boyut kılavuzları, kitap sayfasında nesnenin boyutunu ayarlarken görünür.

Cetvel ayarlarını düzenleme

 1. Yatay cetvel görünür değilse, araç çubuğundaki Görüntü açılır menüsünden Cetvelleri Göster öğesini seçin.

 2. iBooks Author > Tercihler komutunu seçin ve Cetveller’i tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Cetvellerdeki ölçü birimlerini değiştirme: Cetvel Birimleri açılır menüsünden bir öğe seçin.

  • Cetvelin sayfanın ortasından başlamasını sağlama: “Orijini cetvelin merkezine yerleştir” öğesini seçin.

  • Ölçüleri, sayfanın bir ucundan diğer ucuna olan mesafenin yüzdesi olarak görüntüleme: “Cetvel birimlerini yüzde olarak görüntüle” öğesini seçin.

Hizalama kılavuzlarını özelleştirme

 1. iBooks Author > Tercihler komutunu seçin ve Cetveller’i tıklayın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hizalama kılavuzlarının rengini değiştirme: Hizalama Kılavuzları renk kutusunu tıklayın ve Renkler penceresinde bir renk seçin.

  • Nesnenin merkezi başka bir nesneyle veya sayfanın ortasıyla hizalandığında kılavuzları gösterme: “Kılavuzları nesnenin merkezinde göster” seçeneğini seçin.

  • Nesnenin kenarları başka bir nesneyle hizalandığında kılavuzları gösterme: “Kılavuzları nesnenin kenarlarında göster” seçeneğini seçin.

Göreceli boyut ve aralık kılavuzlarını özelleştirme

 1. iBooks Author > Tercihler komutunu seçin ve Cetveller’i tıklayın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Boyut ve aralık kılavuzlarının rengini değiştirme: Nesne Aralığı ve Boyut renk kutusunu tıklayın ve Renkler penceresinde bir renk seçin.

  • Nesne aralığını başka bir nesneye göre gösterme: “Göreceli aralığı göster” öğesini seçin.

  • Nesne boyutunu başka bir nesneye göre gösterme: “Göreceli büyüklüğü göster” öğesini seçin.