Görünmeyen karakterleri ve nesne sınırlarını görüntüleme

Metin, çizim ve ortam öğelerinin sınırlarını görüntüleyebilirsiniz. Paragraf sonları ve boşluklar gibi "görünmeyen" karakterleri de görüntüleyebilirsiniz.

Sınırları veya görünmeyen karakterleri görüntüleme

Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sayfadaki öğelerin etrafında sınır görüntüleme: Araç çubuğundaki Görüntü açılır menüsünden Yerleşim Sınırlarını Göster komutunu seçin.

  • Görünmeyen karakterleri görüntüleme: Araç çubuğundaki Görüntü açılır menüsünden Görünmeyen Karakterleri Göster komutunu seçin.

    İpucu: Görünmeyen karakterlerin daha iyi göze çarpması için, renklerini değiştirebilirsiniz. iBooks Author > Tercihler komutunu seçin, Genel’i tıklayın, Görünmeyen Karakterler renk kutusunu tıklayın ve bir renk seçin.

Aşağıdaki tablo her bir görünmeyen karakterin neyi temsil ettiğini gösterir.

Görünmeyen karakter

Açıklaması

Boşluk biçimleme karakteri

Boşluk

Bölünemez boşluk biçimleme karakteri

Bölünemez boşluk (Option-Boşluk çubuğu)

Tab biçimleme karakteri

Tab

Satır sonu biçimleme karakteri

Satır sonu (Shift-Return)

Paragraf sonu biçimleme karakteri

Paragraf sonu (Return)

Sayfa sonu biçimleme karakteri

Sayfa sonu

Sütun sonu biçimleme karakteri

Sütun sonu

Bağlantılı nesne işareti

Bağlantılı nesne işareti