Değerlendirme soruları ekleme

Değerlendirme araç takımı ile okuyucuların öğrendiklerini değerlendirmeleri için sorular kümesi ekleyebilirsiniz. Her değerlendirmede üç tür soru kullanabilirsiniz:

 • Çoktan Seçmeli: Öğrenciler, en fazla altı olası yanıta sahip bir soruyu yanıtlar.

 • Etiketi Hedefe Sürükleme: Öğrenciler en fazla altı metin etiketini grafikte belirli konumlara sürükler.

 • Küçük Resmi Hedefe Sürükleme: Öğrenciler en fazla altı görüntüyü grafikte belirli konumlara sürükler.

Çoktan seçmeli değerlendirme sorusu örneği aşağıdadır:

İki yanıtı seçilmiş olan çoktan seçmeli bir değerlendirme sorusu

Değerlendirme yaratma veya değerlendirmeyi değiştirme

 1. Araç çubuğundaki Araç Takımı açılır menüsünden Değerlendirme’yi seçin.

 2. İlk soruyu girmek için, yer tutucu metnin üzerine yazın.

 3. Araç Takımı denetçisinin Etkileşim bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni soru ekleme: Sorular listesinin altındaki Ekle açılır menüsünden bir soru türü seçin.

  • Soruyu silme: Sorular listesinde soruyu seçin ve Sil düğmesini tıklayın.

  • Soruların sırasını değiştirme: Sorular listesinde soruları sürükleyin.

  • Olası yanıt sayısını değiştirme: Bir soru seçin ve sorunun yanındaki "Yanıt Sayısı" açılır menüsünden bir seçenek seçin.

  • Doğru yanıtı belirtme: Yanıtı seçin veya etiketi ya da görüntüyü hedefe sürükleyin. Birden fazla doğru yanıtın olması için, yanıtları seçerken Komut tuşunu basılı tutun.

  • Sorular arasında dolaşma: Sorular listesinde bir soruyu seçin.

  • Görüntü ekleme (“hedefe sürükle” stilindeki sorular için): Görüntü dosyasını araç takımına sürükleyin.

   Önemli: Görüntüler 25 megapikselden (5000 x 5000 piksel) veya 50 MB’dan büyük olamaz.

  • Değerlendirmeyi, okuyucular tarafından dokunulduğunda veya tıklandığında büyütülen bir küçük resim görüntüsüne ayarlama: “Sayfada küçük resim kullanır” onay kutusunu seçin.

   • Araç takımını düzenlemeyi sürdürme: Küçük resim görüntüsünü seçin, Değerlendirmeyi Düzenle’yi tıklayın, değişikliklerinizi yapın ve Bitti’yi tıklayın.

   • Küçük resim görüntüsünü değiştirme: Küçük resme yeni bir görüntü sürükleyin.

Okuyucularınız, Yanıtı Denetle’ye dokunarak veya tıklayarak yanıtlarını hemen denetleyebilirler.