Genel nesne bilgisi

Nesne, kitabınızdaki bir sayfaya yerleştirdiğiniz herhangi bir öğedir. Fotoğraflar, araç takımları (etkileşimli ortamlar), şekiller, metin kutuları, tablolar ve grafikler nesne örnekleridir.

Üç tür nesne vardır:

  • Satır içi nesne metin akışına gömülüdür ve metinle hareket eder.

  • Serbest nesne sayfada belirli bir konumda sabittir. Serbest nesneleri sayfada herhangi bir yere sürükleyebilir, metni etrafından kaydırabilir, üzerine veya arkasına metinler veya başka nesneler koyabilirsiniz.

  • Bağlantılı nesne sayfada belirli bir konumda sabittir ama ayrıca belirli bir metne de bağlıdır (örneğin bir sözcüğe veya paragrafa). Metin başka bir sayfaya taşındığında nesne yeni sayfada aynı konumda görünür. Bağlantı işareti Bağlantılı nesne işareti nesnenin bağlı olduğu metni belirtir; nesneyi veya işareti sayfada herhangi bir yere sürükleyebilirsiniz.

Saptanmış olarak, iBooks Author’da eklediğiniz nesneler bağlantılı veya serbesttir ama nesneyi bir türden diğerine kolayca değiştirebilirsiniz.

Satır içi nesneler ve çoğu araç takımı (herhangi bir nesne türündeki) her zaman yatay ve düşey yönde görünür. Serbest veya bağlantılı nesneler kullandığınız şablon türüne göre farklı davranış gösterir.