Belirli grafik türlerini biçimleme

Pasta, çubuk ve sütun grafiklerinin ve diğer belirli grafik türlerinin özel biçimleme seçenekleri vardır.

Örneğin pasta dilimlerine ayrı ayrı gölge uygulayabilir, dilimleri pastanın merkezinden uzaklaştırabilir, çizgi grafiklerinde farklı çizgilerdeki veri noktaları için farklı semboller kullanabilir ve daha birçok şey yapabilirsiniz.

Dilim pastanın merkezinden uzaklaştırılmış olarak pasta grafiği

Pasta grafikleri: Grafik öğelerini özelleştirme

Bir pasta grafiği tek bir veri kümesini temsil eder; her bir dilim de o kümedeki bir veri değeridir.

Tek tek pasta dilimlerinin görünüşünü ayarlamak için, önce pasta grafiğini seçin ve daha sonra değiştirmek istediğiniz dilimleri seçin.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Dilimleri özel olarak tasarlanmış renklerle veya dokularla doldurma: Grafik denetçisinde Grafik Renkleri’ni tıklayın. İlk açılır menüden bir doldurma türü, ikinci açılır menüden bir doldurma koleksiyonu seçin.

  Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm dilimleri doldurma: Tümüne Uygula’yı tıklayın. İlk doldurma ilk serideki dilimlere, ikinci doldurma ikinci serideki dilimlere ve benzer şekilde devam ederek uygulanır.

  • Tek bir dilimi doldurma: Doldurmayı dilime sürükleyin.

 • Pasta dilimlerinin ayrı ayrı opaklık, çizgi, gölge ve diğer grafik özelliklerini ayarlama: Değiştirmek istediğiniz dilimi seçin ve Çizim denetçisinde istediğiniz ayarlamaları yapın.

  Not: Çizim denetçisinde Opaklık sürgüsünün sürüklenmesi grafiğin tamamında opaklığı değiştirir. Yalnızca seçilen dilimlerin etkilenmesi için, dilimi seçin ve renkli doldurmanın, gradyan doldurmanın veya renkli görüntüyle doldurmanın opaklığını gerektiği şekilde ayarlayın.

 • Veri noktası etiketlerini görüntüleme: Grafiği veya ayrı ayrı pasta dilimlerini seçin ve Grafik denetçisinde Etiketler’i seçin.

  Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seri adını gösterme: Seri Adını Göster’i seçin.

  • Veri noktası etiketini pastanın merkezine daha yakın (veya daha uzak) bir konuma yerleştirme: Konum sürgüsünü sürükleyin.

  • Dilimin pastanın merkezinden uzaklığını pasta yarıçapının yüzdesi olarak ayarlama: Konum sürgüsünün yanındaki alanda bir değer belirtin.

 • Pasta dilimlerini tek tek ayırma: Grafik denetçisini açın.

  Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tek bir dilimi 2B veya 3B pasta grafiğin merkezinden uzağa taşıma: Dilimi seçip sürükleyin veya Grafik denetçisindeki Dağıt sürgüsünü sürükleyin.

  • Tüm dilimleri 3B pasta grafiğin merkezinden uzağa taşıma: Grafiği seçin ve Dağıt sürgüsünü sürükleyin.

 • Pasta grafiğe veya ayrı ayrı dilimlere gölge ekleme: Grafiği veya pasta dilimlerini seçin.

  Grafik denetçisinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tek tek seçilmiş dilimlere gölge ekleme: Gölge açılır menüsünden Ayrı Ayrı öğesini seçin.

  • Grafiğin tamamına gölge ekleme: Gölge açılır menüsünden Grup öğesini seçin.

  • Gölge özelliklerini ayarlama: Çizim denetçisini açın ve Gölge bölümündeki denetimleri kullanarak gölge özelliklerini ayarlayın.

Çubuk ve sütun grafikleri: Gölgeleri, aralığı ve seri adlarını ayarlama

Çubuk ve sütun grafiklerinde, çubuk veya sütun kümeleri (veri kümeleri) arasındaki uzaklığı ayarlayabilirsiniz; veri kümelerinin yığılmamış olduğu grafiklerde çubukların veya sütunların (ayrı ayrı veri kümeleri) arasındaki uzaklığı da ayarlayabilirsiniz. Ayrı ayrı veri serilerine veya grafiğin tamamına da gölge uygulayabilirsiniz.

Grafik denetçisindeki Çubuk Biçimi denetimleri
 1. Bir çubuk veya sütun grafiği seçin.

 2. Grafik denetçisi açık değilse, araç çubuğunda Denetçi’yi tıklayın ve Grafik Denetçisi düğmesini tıklayıp Grafik’i tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çubuklar arasındaki boşluğu değiştirme: “Çubuklar arası boşluk” alanına bir değer girin veya okları tıklayın.

  • Kategoriler arasındaki boşluğu değiştirme (yığılmamış grafiklerde): “Kümeler arası boşluk” alanında bir değer belirtin.

   Değer, çubuk kalınlığının yüzdesidir. Çubuklar arasındaki boşluğun azaltılması çubukları daha kalın yapar. İmleci, çift başlı ok olana dek çubuğun kenarına doğru yaklaştırabilir ve çubukları daha kalın veya daha ince yapmak için de sürükleyebilirsiniz.

  • Ayrı ayrı çubuklara gölge ekleme: Gölge açılır menüsünden Ayrı Ayrı öğesini seçin.

  • Her bir çubuk grubuna gölge ekleme: Gölge açılır menüsünden Ayrı Ayrı öğesini seçin.

   Gölge özelliklerini ayarlamak için Çizim denetçisini kullanın.

  • Seri adlarını gösterme: Grafik denetçisinin Eksen bölümünde Kategori Ekseni bölümündeki Eksen Seçeneklerini Seçin açılır menüsünden Seri Adlarını Göster’i seçin.

Çizgi grafikleri: Veri noktası sembollerini ve çizgileri özelleştirme

Çizgi grafiklerinde veri noktalarını göstermek için sembolleri (daireler, üçgenler, kareler ve baklava işaretleri) kullanabilirsiniz. Veri noktaları arasında düz veya eğri çizgi de gösterebilirsiniz.

Grafik denetçisinin Seri bölümündeki veri noktası denetimleri

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Veri noktası sembolünü değiştirme: Bir çizgi seçin ve Grafik denetçisinde Seri’yi tıklayın. Veri Sembolü açılır menüsünden bir sembol seçin. Sembolün yanındaki alana bir değer girerek veya okları tıklayarak veri noktası sembollerinin büyüklüğünü ayarlayın.

 • Noktaları eğriyle birleştirme: Bir çizgi seçin ve Noktaları Birbirine Bağla açılır menüsünden Eğri’yi seçin.

 • Çizgi rengini değiştirme: Bir çizgi seçin ve Çizim denetçisindeki Çiz denetimlerini kullanın.

Alan grafikleri: Veri noktası sembollerini görüntüleme

Alan grafiklerinde veri noktalarını göstermek için sembolleri (daireler, üçgenler, kareler ve baklava işaretleri) kullanabilirsiniz.

 1. Bir alan şekli seçin.

 2. Grafik denetçisi açık değilse, araç çubuğunda Denetçi’yi tıklayın ve Grafik Denetçisi düğmesini tıklayıp Seri’yi tıklayın.

 3. Veri Sembolü açılır menüsünden bir sembol seçin.

 4. Sembolün yanındaki alana bir değer girerek veya okları tıklayarak veri noktası sembollerinin büyüklüğünü ayarlayın.

Dağılım grafikleri: Veri noktası sembollerinin ve çizgilerin görünüşünü değiştirme

Dağılım grafikleri, verileri diğer grafik türlerinden farklı görüntüler. Dağılım grafikleri, tek bir veri serisi için değerleri çizebilmek amacıyla en az iki veri sütunu veya satırı gerektirir. Birden fazla veri serisini göstermek için, ek iki sütunluk (veya iki satırlık) çiftleri kullanırsınız.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Seçilen serinin noktalarını düz veya eğri bir çizgiyle birbirine bağlama: Grafik denetçisinin Seri bölümünde, Noktaları Birbirine Bağla açılır menüsünden bir öğe seçin.

  Grafik denetçisinin Seri bölümündeki veri noktası denetimleri
 • Grafiğinizdeki veri noktalarının veya çizgilerin rengini değiştirme: Değiştirmek istediğiniz veri noktasını veya çizgiyi seçin. (Aynı veri kümesini gösterseler bile veri noktaları, çizgi ve eğilim çizgisi için renkleri ayrı ayrı değiştirebilirsiniz.) Çizim denetçisinde, Çiz renk kutusunu tıklayın ve Renkler penceresinden bir renk seçin.

 • Grafiğinizdeki herhangi bir çizginin stilini ve kalınlığını değiştirme: Çizgiyi seçin ve Çizim denetçisindeki Çiz açılır menüsünden bir çizgi stili seçin. Çizgi kalınlığını ayarlamak için, Çiz açılır menüsünün altındaki alana bir değer girin veya okları tıklayın.

Dağılım grafiklerinde, hem x ekseni hem de y ekseni ölçümleri için hata çubukları görüntüleyebilir ve seçilen seri için eğilim çizgisi gösterebilirsiniz.

İki eksenli ve karma grafikler: Grafik türünü değiştirme

Karma grafikler, her biri farklı bir grafik türü olarak gösterilebilecek iki seriyi tek bir grafikte sunar. Örneğin bir veri serisi çizgi ile gösterilirken diğer veri serisi sütun olarak gösterilebilir.

Hem iki eksenli hem de karma grafikler için, her bir grafik türü yalnızca tek bir veri serisini gösterebilir. Her iki veri serisi de sütun, çizgi veya alan grafiği olarak gösterilebilir.

 1. Grafik türünü değiştirmek istediğiniz veri serisini seçin.

 2. Grafik denetçisi açık değilse, araç çubuğunda Denetçi’yi tıklayın ve Grafik Denetçisi düğmesini tıklayıp Seri’yi tıklayın.

 3. Seri Türü açılır menüsünden bir grafik türü seçin.

3B grafikler: Sahne ayarlarını düzenleme

3B grafikler için grafiğin izleme açısını ve aydınlatma açısını değiştirebilirsiniz.

 1. 3B grafiği seçin.

 2. Grafik denetçisi açık değilse, araç çubuğunda Denetçi’yi tıklayın ve Grafik Denetçisi düğmesini tıklayıp Grafik’i tıklayın.

 3. Grafiğin izleme açısını değiştirmek için, grafiği istediğiniz şekilde konumlandırana dek 3B Sahne bölümündeki ok düğmelerini sürükleyin.

 4. Aydınlatma açısını ve yoğunluğunu değiştirmek için, Aydınlatma Stili açılır menüsünden bir seçenek seçin.

 5. Grafik öğelerinin derinliğini değiştirmek için, Grafik Derinliği sürgüsünü sürükleyin.

  Sağa doğru sürüklemek, grafik öğelerinin izleyiciye doğru uzatılmış görünmesine neden olur. Çok derin bir grafik yaratırsanız, grafiğin sayfaya sığması için boyutunu değiştirmeniz gerekebilir.

 6. 3B pasta grafiğindeki kenarları iyileştirmek için Kenarları Eğik Göster öğesini seçin.