Grafiği biçimleme

Yarattığınız her grafik başlığa, göstergeye ve etiketlere sahiptir. Bu öğelerin konumunu değiştirebilir ve bu öğeleri biçimleyebilir veya gizleyebilirsiniz. Grafik renkleri ve dokuları, eksen ölçekleri ve işaret çentikleri ve 3B grafiklerde aydınlatma stili gibi grafik özelliklerini de değiştirebilirsiniz.

Grafiğin başlığını, göstergesini ve etiketlerini biçimleme

 1. Bir grafik seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grafiğin başlığını veya göstergesini gösterme veya gizleme: Grafik denetçisinde grafiği tıklayın ve Başlığı Göster veya Göstergeyi Göster öğesini seçin ya da seçimini kaldırın.

  • Gösterge etiketlerini düzenleme: Göstergeyi seçin ve metni düzenleyin. Etiketleri Grafik Verisi Düzenleyici’de de düzenleyebilirsiniz.

  • Grafiğe açıklayıcı metin öğeleri ekleme: Bir metin kutusu yaratın ve onu grafikle gruplayın.

Grafik eksenlerini biçimleme

Veri noktaları değer ekseninde çizilir; veri kümeleri kategori ekseninde gruplanır. Çubuk grafikleri dışında, y ekseni değer ekseni ve x ekseni de kategori eksenidir. Dağılım grafiklerinde x ve y ekseninin her ikisi de değer eksenidir. İki y eksenine sahip grafiklerde Değer Ekseni (Y1) ve Değer Ekseni (Y2) birbirinden ayrı biçimlenir.

 1. Bir grafik seçin.

 2. Grafik denetçisinde Eksen’i tıklayın.

 3. Kategori (x) eksenini biçimlemek için, Eksen penceresinin Kategori Ekseni (X) bölümünde aşağıdakilerden birini veya her ikisini birden yapın:

  • Kılavuz çizgileri ve işaret çentikleri koyma: Eksen Seçeneklerini Seçin açılır menüsünden istediğiniz kılavuz çizgilerini ve işaret çentiklerini seçin.

  • Kategori (veri kümesi) başlıklarını görüntüleme: Eksen Seçeneklerini Seçin açılır menüsünden Kategorileri Göster veya Son Kategoriyi Göster öğesini seçin.

   Kategori etiketlerinin hangi sıklıkta görüneceğini “Etiket aralığı: n kategoride bir” alanında belirtin. Örneğin 2 değeri kategori başlığını birer arayla, 3 değeri ikişer arayla vb şekilde görüntüler.

 4. Değer (y) eksenini biçimlemek için, Eksen penceresinin Değer Ekseni (Y) bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Doğrusal ölçek, logaritmik ölçek veya yüzde ölçeği ayarlama: Eksen Seçeneklerini Seçin açılır menüsünden Doğrusal Ölçek, Logaritma Ölçeği veya Yüzde Ölçeği öğesini seçin.

   Yüzde ölçekleri yalnızca 2B yığılmış çubuk, sütun ve alan grafikleri için kullanılabilir; doğrusal ve logaritmik ölçekler yalnızca yığılmış olmayan 2B grafikler için kullanılabilir. 3B grafikler doğrusal ölçek kullanmalıdır.

  • Görüntülenen maksimum ve minimum değerleri ayarlama: Maks. ve Min. alanlarına sayıları girin. Alanlar saptanmış olarak “Otomatik” sözcüğünü görüntüler.

  • Değerler arasındaki aralık sayısını belirtme: Adım alanına bir sayı girin.

  • Değer etiketlerini görüntüleme: Eksen Seçeneklerini Seçin açılır menüsünden Değer Etiketlerini Göster veya Minimum Değeri Göster öğesini seçin.

  • Değer eksenindeki birimleri belirtme: Biçim açılır menüsünden bir öğe seçin:

   • Sayı: Birim görüntülenmez. Birimleri belirtmek için Sonek alanını kullanın. Ondalık basamak sayısını belirtmek için Ondalık alanına bir sayı girin. Negatif sayıların nasıl görüntüleneceğini biçimlemek için, açılır menüden “–100” veya “(100)” öğesini seçin. Ondalık virgülün sol tarafındaki bölükleri ayırmak istiyorsanız Ayırıcı’yı seçin.

   • Para Birimi: Değerler parasal miktar olarak görüntülenir. Sembol açılır menüsünden para birimi sembolünü seçin. Ondalık basamak sayısını belirtmek için Ondalık alanına bir sayı girin. Negatif sayıların nasıl görüntüleneceğini biçimlemek için, açılır menüden “–100” veya “(100)” öğesini seçin. Ondalık virgülün sol tarafındaki bölükleri ayırmak istiyorsanız Ayırıcı’yı seçin.

   • Yüzde: Değerler yüzde olarak görüntülenir. Ondalık basamak sayısını belirtmek için Ondalık alanına bir sayı girin. Ondalık virgülün sol tarafındaki bölükleri ayırmak için Ayırıcı’yı seçin. Negatif sayıların nasıl görüntüleneceğini biçimlemek istiyorsanız, açılır menüden “–100” veya “(100)” öğesini seçin.

   • Tarih ve Saat: Bir tarih ve saat biçimi görüntülenir.

   • Süre: Bir zaman birimi (örneğin saniye, dakika veya hafta) görüntülenir.

   • Kesir: Ondalık veri değerleri kesir olarak görüntülenir. Kesirlerin nasıl yuvarlanacağını seçmek için, Duyarlılık açılır menüsünden bir seçenek seçin.

   • Bilimsel: Değerler, 10’un kuvvetleri E+tamsayı olarak gösterilerek bilimsel notasyonda görüntülenir.

   • Özel: Daha önce yarattığınız bir özel sayı biçimini seçin veya yeni bir tane yaratın.

Grafik denetçisinin Seri bölümünü kullanarak da seri öğelerinin rengini ve dokusunu değiştirebilir veya veri noktası sembollerini ve değer etiketlerini biçimleyebilirsiniz.

Grafiğin veri serisindeki öğeleri biçimleme

Çubuklar (sütun ve çubuk grafiklerinde), veri noktası şekilleri (çizgi ve dağılım grafiklerinde) ve alan şekilleri gibi veri serisinin görünüşünü iyileştirmek için birçok görsel efekt kullanabilirsiniz.

Not: Pasta dilimleri de veri serisini temsil eder ama bu pasta dilimlerinin biçimlenmesinde dikkat edilmesi gereken özel noktalar vardır.

Seri öğelerinde değişiklikler yapmak için, önce değiştirmek istediğiniz serideki bir öğeyi seçin. Çoğu değişiklik Grafik denetçisinin Seri bölümündeki denetimler kullanılarak yapılır.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Seçilen seri öğelerini özel olarak tasarlanmış renklerle veya dokularla doldurma: Araç çubuğundaDenetçi’yi tıklayın, Grafik Denetçisi düğmesini tıklayın ve Grafik Renkleri’ni tıklayın. Açılır menülerden bir renkli doldurma türü ve doldurma koleksiyonu seçip aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm veri serilerindeki bütün öğeleri doldurma: Tümüne Uygula’yı tıklayın. İlk doldurma ilk serideki öğelere, ikinci doldurma ikinci serideki öğelere ve benzer şekilde devam ederek uygulanır.

  • Tek bir veri serisindeki öğeleri doldurma: Doldurmayı serideki bir öğeye (çubuk, sütun vb.) sürükleyin.

   Not: Bu doldurmalar çizgi ve dağılım grafikleri için kullanılamaz.

 • Seçilen seri öğelerinin opaklık, çizgi, gölge veya doldurma stilini ayarlama: Değiştirmek istediğiniz öğeyi seçin ve Çizim denetçisinde istediğiniz ayarlamaları yapın.

 • Veri noktası etiketlerini belirli bir biçimde görüntüleme: Grafiği seçin, Grafik denetçisinde Seri’yi tıklayın, Değer Etiketleri’ni seçin ve Biçim açılır menüsünden bir seçenek seçin:

  • Sayı: Birim görüntülenmez. Ondalık basamak sayısını belirtmek için Ondalık alanına bir sayı girin. Ondalık virgülün sol tarafındaki bölükleri ayırmak için Ayırıcı’yı seçin. Negatif sayıların nasıl görüntüleneceğini biçimlemek istiyorsanız, açılır menüden “–100” veya “(100)” öğesini seçin.

  • Para Birimi: Değerler parasal miktar olarak görüntülenir. Ondalık basamak sayısını belirtmek için Ondalık alanına bir sayı girin. Ondalık virgülün sol tarafındaki bölükleri ayırmak için Ayırıcı’yı seçin. Negatif sayıların nasıl görüntüleneceğini biçimlemek için, açılır menüden “–100” veya “(100)” öğesini seçin. Para birimi sembolü eklemek istiyorsanız, Sembol açılır menüsünden bir seçenek seçin.

  • Yüzde: Değerler yüzde olarak görüntülenir. Ondalık basamak sayısını belirtmek için Ondalık alanına bir sayı girin. Ondalık virgülün sol tarafındaki bölükleri ayırmak için Ayırıcı’yı seçin. Negatif sayıların nasıl görüntüleneceğini biçimlemek istiyorsanız, açılır menüden “–100” veya “(100)” öğesini seçin.

  • Tarih ve Saat: Bir tarih ve saat biçimi görüntülenir.

  • Süre: Bir zaman birimi (örneğin saniye, dakika veya hafta) görüntülenir.

  • Kesir: Ondalık veri değerleri kesir biçiminde görüntülenir. Kesirlerin nasıl yuvarlanacağını seçmek için, Duyarlılık açılır menüsünden bir seçenek seçin.

  • Bilimsel: Değerler, 10’un kuvvetleri E+tamsayı olarak gösterilerek bilimsel notasyonda görüntülenir. Ondalık basamak sayısını belirtmek için Ondalık alanına bir sayı girin.

  • Özel: Daha önce yarattığınız bir özel sayı biçimini seçin veya yeni bir tane yaratın.

Seçilen serideki veri noktaları için hata çubuklarını gösterme

Pasta grafikleri dışında tüm 2B grafik türlerindeki veri noktalarının etrafında hata çubukları gösterebilirsiniz. Çizim denetçisinde farklı çizgi uçları ve renkleri arasından seçim yapın.

 1. Grafik denetçisi açık değilse, araç çubuğundaki Denetçi düğmesini tıklayın ve Grafik Denetçisi düğmesini tıklayıp Seri’yi tıklayın.

 2. Seri bölümünün en altındaki İleri Düzey içeriği gösterme üçgenini tıklayın ve Hata Çubukları’nı tıklayın.

  Dağılım grafiklerinde her iki veri serisi için hata çubuklarına sahip olabilirsiniz. Her iki eksen için de yönergeleri izleyerek hata çubuklarını ayrı ayrı ayarlayın.

 3. İlk açılır menüden hata çubuklarının nasıl görüntülenmesini istediğinizi seçin:

  • Pozitif ve Negatif: Her bir veri noktasının üstünde ve altında tam hata çubukları görüntülenir.

  • Yalnızca Pozitif: Her bir hata çubuğunun yalnızca veri noktasının üstüne denk gelen bölümü görüntülenir.

  • Yalnızca Negatif: Her bir hata çubuğunun yalnızca veri noktasının altına denk gelen bölümü görüntülenir.

 4. İkinci açılır menüden görüntülemek istediğiniz hata çubuğu türünü seçin.

Seçilen serideki veri noktaları için eğilim çizgisini gösterme

Eğilim çizgileri, verilerinizi tercih ettiğiniz denklem türüne göre uydurmak için hesaplanan ve çizilen çizgilerdir. Eğilim çizgilerini; yığılmış çubuk, sütun, alan ve pasta grafikleri dışında çoğu 2B grafik türü için görüntüleyebilirsiniz.

 1. Eğilim çizgisini göstermek istediğiniz seriyi seçin.

 2. Grafik denetçisi açık değilse, araç çubuğundaki Denetçi düğmesini tıklayın ve Grafik Denetçisi düğmesini tıklayıp Seri’yi tıklayın.

 3. Seri bölümünün en altındaki İleri Düzey içeriği gösterme üçgenini tıklayın ve Eğilim Çizgisi’ni tıklayın.

 4. Açılır menüde, eğilim çizgisini hesaplamak için kullanmak istediğiniz denklem türünü seçin.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Eğilim çizgisini tanımlayan denklemi görme: Çizgiyi seçip Denklemi Göster’i seçin. Bu denklemi sayfada görünmesini istediğiniz herhangi bir yere sürükleyebilirsiniz.

  • Eğilim çizgisini hesaplamak için kullanılan R kare değerini görme: Çizgiyi seçip “R2 değerini göster” öğesini seçin. Bu sayıyı sayfada görünmesini istediğiniz herhangi bir yere sürükleyebilirsiniz.

  • Eğilim çizgisi için bir etiket görüntüleme: Çizgiyi seçip Etiket’i seçin. Yanındaki alana bir etiket girin.

  • Çizgi rengini veya kalınlığını değiştirme: Çizgiyi seçin ve Denetçi penceresinin en üstündeki Çizim Denetçisi düğmesini tıklayın. Çizim denetçisinin Çiz bölümündeki denetimleri kullanarak ayarlamaları yapın.