Nesneleri gruplama, katmanlara yerleştirme ve kilitleme

Birden fazla nesneyi tek bir nesneye dönüştürebilir (örneğin nesne kümelerini taşımayı kolaylaştırmak için) ve nesneleri yanlışlıkla taşımamak için kilitleyebilirsiniz. Sayfada derinlik efekti yaratmak için nesneleri diğer nesnelerle farklı katmanlara da yerleştirebilirsiniz.

Aşağıda tek bir nesne olarak bir araya gruplanmış iki şekil örnek olarak verilmektedir:

Bir araya gruplanmış nesneler

Nesneleri gruplama veya nesne grubunu çözme

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Nesneleri gruplama: Komut tuşuna basarak nesneleri tıklayın ve Düzenle > Grupla komutunu seçin.

 • Bir nesne grubunu çözme: Grubu seçin ve Düzenle > Grubu Çöz komutunu seçin.

  Grubu Çöz soluksa nesne kilitli olabilir. Düzenle > Kilidi Aç komutunu seçin.

 • Diğerleriyle gruplanmış bir nesneyi seçme: Grubu seçmek için nesneyi bir kez tıklayın ve nesneyi tek başına seçmek için yeniden tıklayın.

  Bir kez tıklama istediğiniz nesneyi seçmezse, nesne birçok grup katmanının içinde olabilir. İstediğiniz nesne seçilene dek yeniden tıklayın.

Nesneleri çizgiyle birbirine bağlama

Nesneler arasına çizgi çizmek istediğinizde, bağlantı çizgisi kullanın (çizgiyi ayrı bir nesne olarak çizmek yerine). Bağlantı çizgisiyle birleştirilmiş nesneleri taşıyabilir ve değiştirebilirsiniz. Bir seferde yalnızca iki nesneyi birleştirebilirsiniz ama işlemi yineleyerek birden fazla nesneyi birbirine bağlayabilirsiniz.

 1. Komut tuşuna basarak birleştirmek istediğiniz iki nesneyi tıklayın ve Ekle > Bağlantı Çizgisi komutunu seçin.

  Nesneler arasında düz bir çizgi görünür.

 2. Çizgiyi değiştirmek için, düzenleme noktalarının görünmesi amacıyla çizgiyi tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çizgiyi eğri yapma: Çizginin ortasına yakın yerdeki beyaz noktayı sürükleyin.

  • Çizgiyle nesne arasında bir boşluk yaratma (böylece çizgi ve nesne birbirine değmez): Mavi düzenleme noktasını sürükleyin. İki nesneyle bağlantı çizgisi arasında eşit boşluk yaratmak istiyorsanız, Option tuşunu basılı tutup mavi düzenleme noktasını sürükleyin.

  • Çizginin görünüşünü değiştirme: Nesneyi veya çizgiyi diğer nesneleri yaptığınız gibi değiştirin.

  Düzenleme noktalarına sahip bir çizgi ile bağlanmış nesneler

Nesneleri katmanlara yerleştirme

Birden fazla nesne veya nesne ve metin sayfada derinlik efekti yaratmak için üst üste yerleştirilebilir. Birden fazla nesneyi veya nesne ve metinleri üst üste yerleştirdiğinizde öğelerin yığında nasıl sıralanacağını değiştirebilirsiniz.

Menü seçenekleri görünür olarak katmanlara yerleştirilmiş iki nesne
 1. Bir nesne seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesneyi katman katman taşıma: Düzenle > Öne Getir veya Düzenle > Arkaya Gönder komutunu seçin.

  • Nesneyi yığının en üstüne veya en altına taşıma: Düzenle > En Öne Getir veya Düzenle > En Arkaya Gönder komutunu seçin.

Nesneleri kilitleme veya kilidini açma

Serbest veya bağlantılı nesnelerin çalışırken yanlışlıkla taşınmasını önlemek için onları kilitleyebilirsiniz. Satır içi nesneleri kilitleyemezsiniz.

Nesneleri ayrı ayrı veya gruplanmış olarak kilitledikten sonra, tekrar kilidini açana dek onları taşıyamaz, silemez veya herhangi bir şekilde değiştiremezsiniz. Kilitli bir nesneyi kopyaladığınızda (çoğalttığınızda) yeni nesne de kilitli olur.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Nesneleri kilitleme: Kilitlemek istediğiniz nesneleri seçin ve Düzenle > Kilitle komutunu seçin.

 • Nesnelerin kilidini açma: Kilidini açmak istediğiniz nesneleri seçin ve Düzenle > Kilidi Aç komutunu seçin.