Nesneleri konumlandırma ve hizalama

Bir nesneyi sürüklerken nesne başka bir nesneyle hizalandığında hizalama kılavuzları otomatik olarak görünür ve sürüklemeyi bıraktığınızda kaybolur. Saptanmış olarak bu kılavuzlar, nesnenin merkezi başka bir nesnenin merkeziyle hizalandığında görünür ama bu davranışı kılavuzlar nesnelerin kenarları hizalandığında görünecek şekilde değiştirebilirsiniz.

Kendi yatay ve düşey hizalama kılavuzlarınızı da ekleyebilir ve onları sayfada herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz. Bu hizalama kılavuzları nesneleri sürüklerken görünüp kaybolmaz ama çalışmanız sırasında görünür kalır. Hizalama kılavuzlarının çalışırken yanlışlıkla taşınmasını önlemek için de onları kilitleyebilirsiniz.

Birden fazla nesneyi de birbirine göre hizalayabilir veya x ve y koordinatlarını kullanarak nesnenin konumunu belirtebilirsiniz.

Hizalama kılavuzları ekleme ve onları değiştirme

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Hizalama kılavuzu ekleme: Cetveli tıklayın ve hizalama kılavuzunu sayfaya sürükleyin.

  Cetveller gösterilmiyorsa, araç çubuğundaki Görüntü açılır menüsünden Cetvelleri Göster öğesini seçin.

 • Hizalama kılavuzunu silme: Onu sayfanın kenarından dışarı sürükleyin.

 • Otomatik hizalama kılavuzlarının saptanmış davranışını değiştirme: iBooks Author > Tercihler komutunu seçin, Cetveller’i tıklayın ve bir seçenek seçin:

  • Kılavuzları nesnenin merkezinde göster: Kılavuzlar, nesnenin merkezi başka bir nesnenin merkeziyle hizalandığında görüntülenir.

  • Kılavuzları nesnenin kenarlarında göster: Kılavuzlar, nesnenin kenarları başka bir nesnenin kenarlarıyla hizalandığında görüntülenir.

  • Göreceli aralığı gösterme: Bir çizgi üzerindeki üç veya daha fazla eşit uzaklıktaki nesne arasında bulunan mesafeyi görüntüler.

  • Göreceli boyutları gösterme: Nesnenin başka bir nesneye göre boyutunu görüntüler (yükseklik veya genişlik).

 • Hizalama kılavuzu konumlarını kilitleme: Görüntü > Kılavuzları Kilitle komutunu seçin. Hizalama kılavuzlarının yeniden konumlandırılmasına izin vermek için, Görüntü > Kılavuzların Kilidini Aç komutunu seçin.

 • Hizalama kılavuzlarının rengini değiştirme: iBooks Author > Tercihler komutunu seçin, Cetveller’i tıklayın, Hizalama Kılavuzları renk kutusunu tıklayın ve Renkler penceresinde bir renk seçin.

Nesneleri birbirine göre hizalama

 1. Diğer nesnelerin hizalanmasını istediğiniz nesneyi tıklayın.

 2. Komut tuşuna basarak hizalamak istediğiniz diğer nesneleri tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesneleri, ilk nesneyle hizalanacak şekilde yerleştirme: Düzenle > Nesneleri Hizala > Seçenek öğesini seçin.

  • Nesneleri sayfada eşit aralıkla yerleştirme: Düzenle > Nesneleri Dağıt > Seçenek öğesini seçin.

Nesneyi, x ve y koordinatlarını kullanarak yerleştirme

 1. Sayfaya yerleştirmek istediğiniz nesneyi seçin.

 2. Ölçüler denetçisi açık değilse, araç çubuğundaki Denetçi’yi tıklayın ve Ölçüler Denetçisi düğmesini tıklayın.

 3. Konum alanlarına x ve y değerlerini (cetvel birimi cinsinden) girin.

  X değeri, sayfanın sol kenarından nesnenin sol üst köşesine ölçülür.

  Y değeri, sayfanın üst kenarından nesnenin sol üst köşesine ölçülür.

  Sürüklenen nesne ve x ve y koordinat değerleri katmanda görünüyor

  Nesne döndürülürse x ve y koordinatları özgün köşeye değil o anki sol üst köşeye referans verir.

  Nesne bir çizgiyse, Başlangıç koordinatları yarattığınız ilk uç noktasına (veya çizgiyi çizmediyseniz sol üst noktasına) referans verir. Daha sonra çizgiyi çevirir veya döndürürseniz, Başlangıç koordinatları özgün uç noktasına referans vermeye devam eder.

  Çizginin uç noktaları için x ve y koordinatlarını gösteren ölçüler denetçisi

Cetvellerde kullanılan birimleri değiştirmek için (örneğin puntodan inç birimine), iBooks Author > Tercihler komutunu seçin, Cetveller’i tıklayın ve Cetvel Birimleri açılır menüsünden bir seçenek seçin.