Nesne ekleme ve nesnenin türünü değiştirme

Kitabınızdaki bir sayfaya nesne (araç takımları, şekiller, metin kutuları, tablolar veya grafikler gibi) eklemek için, Ekle > Seç komutunu seçin veya araç çubuğundaki açılır menüleri kullanın. Ortam Tarayıcı’dan, Finder’dan veya başka bir uygulamadan sürükleyerek de sayfaya ortam dosyaları (görüntü gibi) ekleyebilirsiniz.

Kitaptaki her nesne satır içi, serbest veya bağlantılıdır. Sayfaya nesne eklediğinizde, nesne saptanmış olarak bağlantılı veya serbesttir. Bunun yerine nesneyi satır içi nesne olarak eklemek veya ekledikten sonra bir türden diğerine değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Bağlantılı veya satır içi bir nesnenin konumunu da kolayca değiştirebilirsiniz.

Nesneyi bir türden diğerine değiştirme

 1. Nesneyi seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Biçim çubuğunda: Satır İçi, Serbest veya Bağlantılı öğesini tıklayın.

   Biçim çubuğu görünmüyorsa Görüntü > Biçim Çubuğunu Göster komutunu seçin.

  • Kaydırma denetçisinde: Nesne Yerleştirme düğmelerinden birini tıklayın.

   Kaydırma denetçisi açık değilse, araç çubuğundaki Denetçi’yi tıklayın ve Kaydırma Denetçisi düğmesini tıklayın.

Nesne türünü değiştirme denetimleri soluksa, bunun nedeni yatay şablonu düşey yönde görüntülüyor olmanız olabilir. Yatay yöne geçmeyi deneyin. Veya nesneye bir başlık, etiket veya altyazı ekleyip sonra nesneyi dönüştürmeyi deneyin.

Nesneyi satır içi olarak ekleme

Satır içi nesneyi kitabın metninde belirli bir konuma veya başka bir nesnenin içine ekleyebilirsiniz.

 1. Nesneyi seçin ve Düzen > Kopyala veya Düzen > Kes komutunu seçin.

 2. Ekleme noktasını, nesnenin görünmesini istediğiniz yere yerleştirin ve Düzen > Yapıştır komutunu seçin.

Bağlantılı veya satır içi bir nesneyi yeniden konumlandırma

Bağlantılı veya satır içi bir nesneyi, üzerinde metin olan herhangi bir sayfaya yerleştirebilirsiniz. Bağlantılı nesnenin ilişkili olduğu metni belirten bir işareti Bağlantılı nesne işareti vardır.

 • Bağlantılı bir nesneyi yeniden konumlandırma: Nesneyi veya işaretini Bağlantılı nesne işareti nesneyi ilişkilendirmek istediğiniz metne sürükleyin.

  Nesnenin ilişkili olduğu metin başka bir sayfaya taşındığında (içerik değiştiğinden dolayı) nesne, yeni sayfada aynı konuma taşınır.

  Önemli: Yatay şablonda, bağlantılı nesneyi (veya işaretini) yalnızca yatay yönde hareket ettirebilirsiniz.

  Sayfanın başka bir bölümüne sürüklenen bağlantılı nesne
 • Satır içi nesneyi yeniden konumlandırma: Nesneyi sürükleyin.

Bir öğeyi ekleyemiyorsanız, öğe desteklenen bir dosya türünde olmayabilir.

Ayrıca bakın