Nesnenin görünüşünü değiştirme

Nesnenin boyutunu değiştirme

Saptanmış olarak, nesnenin boyutu değiştirilirken genişliği ve yüksekliği görüntülenir. Bu ölçüleri kapatmak için iBooks Author > Tercihler komutunu seçin, Genel’i tıklayın ve "Nesneleri taşırken boyutu ve konumu göster" öğesinin seçimini kaldırın.

 1. Boyutunu değiştirmek istediğiniz nesneyi seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm nesnenin boyutunu değiştirme: Etkin bir seçim tutamağını sürükleyin.

   Etkin seçim tutamaklarına sahip bir satır içi nesne görüntüleniyor
  • Nesnenin boyutunu yalnızca bir yönde değiştirme: Bir kenar tutamağını sürükleyin.

  • Nesnenin boyutunu merkezden başlayarak değiştirme: Sürüklerken Option tuşunu basılı tutun.

  • Nesnenin oranlarını koruma: Sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun. (Ölçüler denetçisinde "Oranları koru" seçeneğini de seçebilirsiniz.)

  • Nesneyi belirli boyutlara değiştirme: Ölçüler denetçisindeki Genişlik ve Yükseklik denetimlerini kullanın.

   İpucu: Birden fazla nesneyi seçebilir ve tümünün boyutunu bir kerede değiştirebilirsiniz.

  • Nesneyi saptanmış boyutuna döndürme: Ölçüler denetçisinde Özgün Boyut’u tıklayın.

Nesneyi çevirme veya döndürme

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Nesneyi yatay veya düşey olarak çevirme: Nesneyi seçin ve Düzenle > Yatay Olarak Çevir veya Düzenle > Düşey Olarak Çevir komutunu seçin.

  Ölçüler denetçisindeki Çevir düğmelerini de kullanabilirsiniz.)

 • Nesneyi döndürme: Nesneyi seçin, Komut tuşunu basılı tutun ve imleç eğri, çift uçlu bir oka değişene dek imleci bir seçim tutamağının üzerinde tutun ve tutamağı sürükleyin.

  Nesneyi 45 derecelik artışlarla döndürmek için sürüklerken Shift ve Komut tuşlarını basılı tutun.

  Ölçüler denetçisindeki Döndür tekerini veya Açı denetimlerini de kullanabilirsiniz.

 • Bir şekli döndürüp şekildeki metni yatay tutma: Şekli döndürün ve Biçim > Şekil > Metin ve Nesne Tutamaklarını Sıfırla komutunu seçin.

  Satır içi bir tabloyu döndüremezsiniz.

Gölge ekleme

 1. Bir nesne seçin ve biçim çubuğundaki Gölge onay kutusunu seçin.

  Biçim çubuğu görünmüyorsa Görüntü > Biçim Çubuğunu Göster komutunu seçin.

 2. Çizim denetçisi açık değilse, araç çubuğundaki Denetçi’yi tıklayın ve Çizim Denetçisi düğmesini tıklayın.

 3. Çizim denetçisinde aşağıdakilerden herhangi birini ayarlayın:

  • Açı: Gölge açısını ayarlayın.

  • Ofset: Gölgenin nesneden veya metinden ne kadar uzakta olacağını ayarlayın.

  • Bulanıklık: Gölge kenarlarının yumuşaklığını ayarlayın.

  • Opaklık: Gölgenin saydamlığını değiştirmek için alana bir yüzde girin.

  • Renk kutusu: Gölge rengini değiştirin.

  Çizim denetçisindeki Gölge denetimleri

Nesnenin opaklığını değiştirme

 1. Nesneyi seçin.

 2. Çizim denetçisi açık değilse, araç çubuğundaki Denetçi’yi tıklayın ve Çizim Denetçisi düğmesini tıklayın.

 3. Opaklık sürgüsünü sürükleyin veya yanındaki alana bir yüzde girin.

  Çizim denetçisindeki Opaklık denetimleri

Şekiller için doldurma ve çizgi (sınır) renklerinin opaklığını, nesnenin opaklığından ayrı olarak ayarlayabilirsiniz. Nesnenin doldurma opaklığını veya çizgi renginin opaklığını değiştirirseniz (Renkler penceresindeki Opaklık sürgüsünü sürükleyerek), bu opaklık değeri nesnenin maksimum opaklığı olur. Daha sonra nesnenin opaklığını değiştirmek için Çizim denetçisini kullanırken opaklığı Renkler penceresinde ayarladığınız opaklığa göre değiştirirsiniz.

Nesnenin opaklığını değiştirir ve daha sonra nesnenin doldurma rengini %100’e döndüremezseniz, bunun nedeni opaklığın Renkler penceresinde %100’den daha aza ayarlanmış olması olabilir. Bu sorunu düzeltmek için, Görüntü > Renkleri Göster komutunu seçin ve Renkler penceresinde opaklığı %100’e ayarlayın.

Nesneyi renkle veya gradyanla doldurma

Şekilleri, tabloları, tablo hücrelerini, grafik öğelerini ve diğer nesneleri düz bir renkle doldurabilirsiniz.

Şekilleri, tablo hücrelerini, grafik öğelerini ve diğer nesneleri bir veya daha fazla rengin karışımından oluşan başka bir renkle de (renk gradyanı adı verilir) doldurabilirsiniz.

 1. Nesneyi seçin.

 2. Çizim denetçisi açık değilse, araç çubuğundaki Denetçi’yi tıklayın ve Çizim Denetçisi düğmesini tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Nesneyi düz bir renkle doldurma: Doldur açılır menüsünden Renkle Doldur öğesini seçin.

   İpucu: Nesneyi, biçim çubuğundaki Doldur renk kutusunu kullanarak da hızlı bir şekilde renkle doldurabilirsiniz.

  • Nesneyi uyumlu iki renkle gradyan doldurma: Doldur açılır menüsünden Gradyan Doldur öğesini seçin.

   Not: Tablo hücrelerini ayrı ayrı gradyanla doldurabilirsiniz ama tablonun tamamını dolduramazsınız.

   Çizim denetçisinde Gradyan Doldur seçeneği için denetimler
  • Şekli özelleştirilmiş gradyan ile doldurma: Doldur açılır menüsünden İleri Düzey Gradyan Doldur öğesini seçin.

   Çizim denetçisinde İleri Düzey Gradyan Doldur seçeneği için denetimler
 4. Rengi veya rengin opaklığını değiştirmek için, Doldur açılır menüsünün altındaki renk kutusunu tıklayın, renk ve opaklık seçmek için Renkler penceresini kullanın ve rengi Renkler penceresinin en üstündeki renk kutusundan Çizim denetçisindeki renk kutusuna sürükleyin.

  Gradyan Doldur’u seçtiyseniz, her bir renk kutusu için bu işlemi kullanın. İleri Düzey Gradyan Doldur’u kullanırken gradyan çubuğunun altındaki bir renk denetimini tıklayın.

 5. Gradyan Doldur’u veya İleri Düzey Gradyan Doldur’u seçtiyseniz aşağıdakilerden birini veya her ikisini birden yapın:

  • Gradyanın yönünü ayarlama: Açı tekerini veya alanını kullanın.

  • Gradyanı çevirme: Çevir düğmesini (eğri, çift başlı ok veya zıt yönlere bakan iki ok içeren düğme) tıklayın.

 6. İleri Düzey Gradyan Doldur’u seçtiyseniz aşağıdakilerden birini yapın:

  • Gradyana başka bir renk ekleme: Gradyan çubuğunun altında yeni rengin başlamasını istediğiniz yeri tıklayın.

  • Renklerin ne kadar keskin bir şekilde karışacağını değiştirme: Gradyan çubuğunun üstündeki karışma noktası denetimlerini sürükleyin.

  • Radyal (dairesel) bir gradyan yaratma: Radyal Gradyan düğmesini tıklayın. Gradyanın merkezini değiştirmek için nesnenin merkezindeki küçük mavi düzenleme noktasını sürükleyin. Renklerin ne kadar keskin karışacağını değiştirmek için, nesnenin dışındaki mavi düzenleme noktasını gradyan merkezinin yakınına veya uzağına sürükleyin.

   Radyal gradyanı ayarlamak için düzenleme noktaları

Nesneyi bir görüntüyle doldurma

Şekilleri veya grafik öğelerini görüntüyle veya renkli görüntüyle doldurabilirsiniz.

 1. Bir nesne seçin.

 2. Çizim denetçisi açık değilse, araç çubuğundaki Denetçi’yi tıklayın ve Çizim Denetçisi düğmesini tıklayın.

 3. Doldur açılır menüsünden Görüntüyle Doldur veya Renkli Görüntüyle Doldur öğesini seçin.

 4. Bir görüntü seçin.

  Burada zaten bir görüntü varsa ve onu değiştirmek istiyorsanız Seç’i tıklayın. Veya Finder’daki ya da Ortam Tarayıcı’daki bir dosyayı Çizim denetçisindeki görüntü kutusuna veya grafik serisine sürükleyin.

  Desteklenen dosya biçimlerinden birindeki bir dosyayı seçebilirsiniz.

  Çizim denetçisinde Görüntüyle Doldur seçeneği için denetimler
 5. Renkli Görüntüyle Doldur öğesini seçtiyseniz, renk tonunu seçmek için renk kutusunu (Seç düğmesinin sağ tarafında) tıklayın. Renk tonunu daha koyu veya daha açık yapmak için Renkler penceresindeki Opaklık sürgüsünü sürükleyin. Çizim denetçisinde Opaklık sürgüsünün sürüklenmesi hem renk tonunun hem de fotoğrafın opaklığını değiştirir.

  Çizim denetçisinde Renkli Görüntüyle Doldur seçeneği için denetimler
 6. Görüntünün nesneyi nasıl dolduracağını değiştirmek için, Seç düğmesinin üstündeki açılır menüden bir seçenek seçin:

  • Sığacak Şekilde Ölçekle: Görüntüyü nesnenin boyutlarına mümkün olan en iyi şekilde sığdırmak için görüntü boyutları değiştirilir. Nesnenin şekli görüntünün şeklinden farklıysa görüntünün bir kısmı görünmeyebilir veya görüntünün etrafında boş alan görünebilir.

  • Dolduracak Şekilde Ölçekle: Nesne ve görüntü farklı şekillerde olsa bile görüntünün etrafında minimum beyaz alan bırakılacak şekilde görüntüyü büyütür veya küçültür.

  • Uzat: Görüntüyü nesnenin boyutlarına sığdıracak şekilde görüntü boyutu değiştirilir ama görüntünün şekli nesneninkinden farklıysa görüntü bozulabilir.

  • Özgün Boyut: Görüntü, özgün boyutları değiştirilmeden nesnenin içine yerleştirilir. Görüntü nesneden büyükse, görüntünün yalnızca bir bölümünü görürsünüz. Görüntü nesneden küçükse görüntünün etrafında boş alan görünür.

  • Döşe: Görüntü nesneden küçükse nesnenin içinde yinelenir. Görüntü nesneden büyükse, nesnenin içinde görüntünün yalnızca bir bölümünü görürsünüz.