Nesneleri seçme, taşıma ve çoğaltma

Seçmek için bir nesneyi tıkladığınızda tutamaklar görünür. Nesneyle çalışmak için tutamakları kullanabilirsiniz.

Bazı durumlarda, nesneyi taşıma şekliniz nesnenin satır içi, serbest veya bağlantılı olup olmamasına bağlıdır.

Seçim tutamaklarına sahip serbest ve satır içi nesne örnekleri

Nesneleri seçme

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Nesneyi seçme: Onu tıklayın.

  Doldur özelliği Yok olarak ayarlanmış bir nesneyi seçmek için, nesnenin sınırını tıklayın.

 • Birden fazla nesneyi seçme: Komut tuşuna basarak nesneleri tıklayın.

  Birden fazla serbest ve bağlantılı nesne seçebilirsiniz. Satır içi bir nesne seçerseniz, Komut tuşuna basarak yalnızca diğer satır içi nesneleri tıklayabilirsiniz.

 • Sayfadaki tüm nesneleri seçme: Komut-A tuşuna basın.

  Bu işlem satır içi nesneleri seçmez.

 • Diğer nesnelerle gruplanmış bir nesneyi seçme: Nesneyi iki kez yavaş bir şekilde tıklayın veya önce nesne grubunu çözün (Düzenle > Grubu Çöz komutunu seçin).

  İki kez tıklama istediğiniz nesneyi seçmezse, nesne grup katmanlarının içinde olabilir. İstediğiniz nesne seçilene dek yeniden tıklayın.

 • Birden fazla nesne seçiliyken bir nesneyi seçme veya seçimini kaldırma: Komut tuşuna basarak nesneyi tıklayın.

Nesneleri taşıma

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Nesneyi taşıma: Onu sürükleyin. Nesnenin seçin tutamaklarını sürüklemeyin; aksi takdirde yanlışlıkla nesnenin boyutunu değiştirebilirsiniz.

  Renkli doldur özelliği Yok olarak ayarlanmış bir nesneyi taşımak için, nesnenin sınırını sürükleyin.

 • Nesnenin hareketini yatay yönle, düşey yönle veya 45 derecelik açıyla kısıtlama: Sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

 • Nesneyi piksel piksel taşıma: Ok tuşlarından birine basın. Nesneyi on piksel on piksel taşımak için, Shift ile birlikte ok tuşlarından birine basın.

 • Nesneyi taşırken konumunu gösterme: iBooks Author > Tercihler komutunu seçin, Genel’i tıklayın ve "Nesneleri taşırken boyutu ve konumu göster" öğesini seçin.

Nesneleri kopyalama veya çoğaltma

Nesnenin kopyasını yerleştirmek istediğiniz yere bağlı olarak nesneyi kopyalar veya çoğaltırsınız. Kopyayı özgün öğeden uzağa yerleştireceksiniz (örneğin başka bir bölüme), kopyalamak ve yapıştırmak daha hızlı olur. Kopyayı özgün öğenin yakınına yerleştireceksiniz, çoğaltmak genellikle daha kolay olur.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Nesneyi kopyalayıp yapıştırma: Nesneyi seçin, Düzen > Kopyala komutunu seçin, kopyanın görünmesini istediğiniz yeri tıklayın ve Düzen > Yapıştır komutunu seçin.

 • Nesneyi çoğaltmak için, aşağıdakilerden birini yapın: 

  • Option tuşuna basarak nesneyi sürükleyin.

  • Nesneyi seçin ve Düzen > Çoğalt komutunu seçin. Kopya, özgünün üzerinde biraz yana kaymış olarak görünür. Kopyayı istediğiniz konuma sürükleyin.

Nesneyi seçemiyor veya taşıyamıyorsanız, nesne kilitli, başka bir nesnenin arkasındaki katmanda veya diğer nesnelerle gruplanmış olabilir.