Tablo ekleme

Verileri veya bilgileri, taramayı ve karşılaştırmayı kolaylaştıracak bir şekilde sunmak için tabloları kullanabilirsiniz. iBooks Author’da gereksinim duyduğunuz kadar çok satır ve sütun içeren tablolar ekleyebilir ve onları biçimleyebilirsiniz.

Yeni bir tablo yaratma

 1. Araç çubuğunda Tablo’yu tıklayın veya Ekle > Tablo komutunu seçin.

 2. Tablonun boyutunu değiştirmek için seçim tutamaklarından birini sürükleyin.

  • Tablonun oranlarını koruma: Sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

  • Tabloyu merkezden başlayarak genişletme: Sürüklerken Option tuşunu basılı tutun.

 3. Satır veya sütun eklemek için, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Satır veya sütun sayısını belirtme: Tablo denetçisinde veya biçim çubuğunda sayıları yazın.

  • Tablonun belirli bir bölümüne satır veya sütun ekleme: Bir hücre seçin ve Biçim > Tablo > Önüne Seçenek Ekle veya Biçim > Tablo > Ardına Seçenek Ekle komutunu seçin.

  • Tablonun sonuna satır ekleme: Tablodaki son hücre (altlık satırlarından önce) seçiliyken Tab tuşuna basın.

 4. Başlık veya altlık satırı ya da sütunu eklemek için, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Biçim > Tablo > Başlık Satırları  > n veya Biçim > Tablo > Başlık Sütunları > n komutunu seçin.

  • Tablo denetçisinde Başlıklar ve Altlık açılır menülerinden başlık veya altlık satırlarının ya da başlık sütununun sayısını seçin.

Pages ’09 belgesindeki veya Numbers ’09 hesap tablosundaki bir tabloyu kopyalayıp kitabınıza yapıştırarak da tablo ekleyebilirsiniz. Gizli satırlar veya sütunlar ve Numbers hücrelerindeki yorumlar iBooks Author’a kopyalanmaz.

Tablo hücresi içeriği ekleme ve içeriği düzenleme

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Bir hücreye metin ekleme veya hücredeki her şeyi değiştirme: Hücreyi seçin ve yazmaya başlayın.

  Tablo denetçisinde “Return tuşu bir sonraki hücreye götürür” seçili değilse, hücreyi seçip Return veya Enter tuşuna basarak hücredeki her şeyi seçebilir ve yazmaya başlayabilirsiniz.

  Not: Bir hücreye metin yazdığınızda iBooks Author tablodaki benzer metinleri taban alarak hücre içeriğini tamamlamak için kullanılabilecek metni görüntüler. Önerilen metni kullanabilir veya önerileri geçersiz kılmak için yazmayı sürdürebilirsiniz. Otomatik önerileri etkisizleştirmek için, iBooks Author > Tercihler komutunu seçin, Genel’i tıklayın ve “Tablo sütunlarında otomatik tamamlama listesini göster” öğesinin seçimini kaldırın.

 • Ekleme noktasını hücrenin içine yerleştirme: Tabloyu seçmek için bir kez tıklayın, hücreyi seçmek için yeniden tıklayın ve ekleme noktasını hücrenin içine yerleştirmek için üçüncü bir kez daha tıklayın.

  Ekleme noktası hücrenin içine yerleştirildikten sonra aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

  • Paragraf sonu ekleme: Return tuşuna basın.

  • Satır sonu ekleme: Option-Return tuşuna basın.

  • Tab ekleme: Option-Tab tuşuna basın.

 • Hücrede bulunan içeriği değiştirme: Değiştirmek istediğiniz hücre içeriğini çift tıklayın; Shift tuşunu basılı tutun ve daha fazlasını değiştirmek istiyorsanız daha fazla içerik seçin. Seçilen içeriği değiştirmek için yazın.

 • Hücrenin seçilmesinden sonra tablo hücresinde yapılan değişiklikleri geri alma: Esc tuşuna basın.

 • Tablo hücrelerinin, satırların veya sütunların içeriğini silme: Hücreleri, satırları veya sütunları seçin ve Sil tuşuna basın.

 • Hücrenin içeriğini, arkaplan doldurma rengini ve stil ayarlarını silme: Düzen > Tümünü Sil komutunu seçin. Seçime saptanmış stil uygulanır.

 • Hücreleri bir tablo içinde veya başka bir tabloya taşıma: Bir hücreyi veya birden fazla yan yana hücreyi seçin ve seçimi hedef hücrelerden herhangi biri seçilene kadar sürükleyin. Hedef hücrelerdeki değerler değiştirilir ve özgün konumdaki değerler silinir.

 • Hücreleri tablo içinde, başka bir tabloya veya sayfaya kopyalama: Seçili hücreleri sürüklerken Option tuşunu basılı tutun. Hedef hücrelerdeki değerler değiştirilir ve özgün konumdaki değerler korunur.

Tablo hücrelerini otomatik doldurma

Otomatik doldurma özelliği ile bir veya daha fazla hücredeki içeriği kullanarak bitişik hücrelere otomatik olarak değer ekleyebilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Bir hücrenin içeriğini ve renkle doldurma özelliğini bitişik hücrelere yapıştırma: Hücreyi seçin ve doldurma tutamağını (hücrenin sağ alt köşesindeki küçük daire) içeriği yapıştırmak istediğiniz hücrelerin üzerine sürükleyin.

  Seçilen hücreyle ilişkili veriler, hücre biçimleri, formüller veya doldurma renkleri yapıştırılır. Hedef hücrede veriler varsa, yapıştırdığınız değer bu verilerin üzerine yazılır.

 • Bir hücrenin içeriğini ve renkle doldurma özelliğini aynı satırdaki veya sütundaki bir ya da daha fazla hücreye yapıştırma: İki veya daha fazla yan yana hücreyi seçin, Biçim > Tablo > Doldur komutunu seçip alt menüden bir seçenek seçin:

  • Sağa Doğru Doldur: En soldaki seçilen hücrede bulunan değer seçilen hücrelere atanır.

  • Sola Doğru Doldur: En sağdaki seçilen hücrede bulunan değer seçilen hücrelere atanır.

  • Yukarı Doğru Doldur: En alttaki seçilen hücrede bulunan değer seçilen hücrelere atanır.

  • Aşağı Doğru Doldur: En üstteki seçilen hücrede bulunan değer seçilen hücrelere atanır.

 • Örüntüyü diğer hücrelerde devam ettirme (örneğin bir hücre haftanın gününü içeriyorsa): Hücreyi seçin ve sağa veya aşağıya sürükleyin.

  Sayısal bir örüntüyü devam ettirmek için, sürüklemeden önce iki veya daha fazla hücre seçin. Örneğin 1 ve 2 değerlerini içeren hücreleri seçerseniz bitişik iki hücreye doğru sürüklediğinizde 3 ve 4 değerleri eklenir. 1 ve 4 değerlerini içeren hücreleri seçerseniz 7 ve 10 değerleri eklenir (değerler 3 artırılır).

Tablo hücresi sınırlarını seçme ve taşıma

Tablo veya hücre sınırlarını, görünüşlerini değiştirmek veya tablo içinde taşımak için seçin. Tablo sınırlarının tamamını veya hücre sınırı parçalarını ayrı ayrı seçebilirsiniz. Aynı anda birçoğunun görünüşünü değiştirmeyi kolaylaştırmak için birden fazla sınır parçası da seçebilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Sınır seçme: Tabloyu seçin ve sınırı tıklayın.

 • Birden fazla hücrenin belirli sınırlarını seçme: Tabloyu, satırı, sütunu veya hücreleri seçin ve Tablo denetçisinde Hücre Sınırları düğmesini tıklayın.

 • Sınır bölümünü seçme: Tabloyu seçin ve sınır parçasını çift tıklayın. Tablo seçili değilse sınır parçasını üç kez tıklayın. Daha fazla sınır parçası seçmek veya bazılarının seçimini kaldırmak için tıklarken Shift veya Komut tuşunu basılı tutun.

 • Sınır bölümünü taşıma: Sınır parçasını seçin ve sürükleyin.