Tablo hücrelerini ve sınırlarını biçimleme

Bir tabloyu Tablo denetçisini kullanarak biçimleyebilirsiniz; birçok seçenek biçim çubuğunda da kullanılabilir.

Tablo hücrelerini bölme veya birleştirme

Hücreleri bölmek, seçilen her bir hücreyi yatay olarak (satırlara) veya düşey olarak (sütunlara) iki eşit parçaya böler. Yeni hücrelerin her ikisi de aynı arkaplan renklerine veya görüntülerine sahip olur. Özgün hücrede olan metinler en üst veya en sol hücrede kalır.

Tablo hücrelerini birleştirmek, yan yana hücreleri tek bir hücrede birleştirir veya daha önce bölünmüş olan hücreleri yeniden birleştirir; birleştirilen hücrelerin tek bir hücre gibi davranması için sınırlar kaldırılır.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Seçilen hücreleri yatay olarak bölme: Biçim > Tablo > Satırlara Böl komutunu seçin.

 • Seçilen hücreleri düşey olarak bölme: Biçim > Tablo > Sütunlara Böl komutunu seçin.

 • Daha önce bölünmüş hücreleri yeniden birleştirme: Yeniden birleştirmek istediğiniz tüm hücreleri seçin ve Biçim > Tablo > Hücreleri Birleştir komutunu seçin.

Hücreleri birleştirdiğinizde, hücre içeriğinde şunlar olur:

 • Metin, sayı, biçimlenmiş değer veya formül içeren bitişik yatay hücreler: Tüm içerik tab’larla ayrılmış metin olur.

 • Metin, sayı, biçimlenmiş değer veya formül içeren bitişik düşey hücreler: Tüm içerik satır başı ile ayrılmış metin olur.

 • Sütun hücreleri: Hücre arkaplanı en üstteki hücrenin görüntüsünü veya rengini alır.

 • Satır hücreleri: Hücre arkaplanı en soldaki hücrenin görüntüsünü veya rengini alır.

 • Boş bir hücreyle boş olmayan bir hücre: Boş olmayan hücrenin içeriği korunur.

 • Boş bir hücreyle sayı biçimi içeren bir hücre: Sayı biçimi korunur.

Tablo satırlarının ve sütunlarının büyüklüğünü değiştirme

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Tek bir satırın veya sütunun büyüklüğünü değiştirme: Bir satır veya sütun sınırını sürükleyin.

 • Tüm satırları veya sütunları aynı büyüklükte yapma: Tabloyu seçin ve Biçim > Tablo > Seçenek Eşit Aralıkla Yerleştir komutunu seçin.

 • Belirli satırları veya sütunları (bitişik veya bitişik olmayan) aynı büyüklükte yapma: Bir veya daha fazla hücre seçin ve Biçim > Tablo > Seçenek Eşit Aralıkla Yerleştir komutunu seçin.

 • Satır yüksekliğinin veya sütun genişliğinin boyutlarını belirtme: Tablo denetçisinin Tablo bölümünde, Sütun Genişliği ve Satır Yüksekliği alanlarındaki değerleri ayarlayın.

 • Tablo hücrelerinin büyüklüğünü içerikleri sığacak şekilde otomatik olarak değiştirme: Tablo denetçisinin Tablo bölümünde "İçeriğe göre otomatik boyutlandır" öğesini seçin.

Dönüşümlü tablo satırı renkleri

Tabloya çizgili bir efekt vermek için birbirini izleyen satırlar için farklı renkte arkaplan kullanın.

 1. Tabloyu seçin.

 2. Tablo denetçisi açık değilse onu açın.

 3. Tablo denetçisinde Tablo’yu tıklayın ve Dönüşümlü Satır Rengi’ni seçin.

 4. Renkler penceresini açmak için yanındaki renk kutusunu tıklayın ve birbirini izleyen satırlar için bir renk seçin.

 5. Diğer satırların renk doldurma özelliklerini değiştirmek için, Tablo denetçisindeki Hücre Arkaplanı seçeneklerini kullanın.

Tablo hücrelerine hücre biçimi uygulama

Bir hücredeki değerin belirli bir şekilde görüntülenmesi için hücreye biçim uygulayabilirsiniz. Örneğin parasal değerler içeren hücrelere para birimi biçimini uygulayabilirsiniz; böylece bu hücrelerdeki sayılardan sonra para birimi sembolü (TL, $, £ veya ¥) görünür.

 1. Hücreyi veya hücreleri seçin.

 2. Tablo denetçisi açık değilse onu açın.

 3. Tablo denetçisinde Biçim’i tıklayın.

 4. Hücre Biçimi açılır menüsünden bir biçim seçin.

  Biçime sahip boş bir hücreye değer eklemek için, hücreyi seçin ve değeri girin. Biçim, hücreden ayrıldığınızda uygulanır.

  Hücre biçimini tanımladıktan sonra otomatik doldur özelliğini kullanarak biçimi birden fazla hücreyle ilişkilendirebilirsiniz.

  Bu tablo hücresi biçimlerini

  Şunu yapmak istediğinizde kullanın

  Otomatik

  İçerik, sahip olduğu karakterlere bağlı olarak otomatik olarak biçimlenir (özel bir biçimleme uygulanmaz)

  Sayı

  Sayılar ondalık virgüllerle, binlik ayırıcılarla veya negatif değerlerle biçimlenir

  Para Birimi

  Parasal değerler biçimlenir

  Yüzde

  Sayısal değerler, önlerinde yüzde sembolü (%) ile görüntülenir

  Tarih ve Saat

  Tarih ve saat değerleri biçimlenir

  Süre

  Hafta, gün, saat, dakika, saniye ve mikrosaniye değerleri biçimlenir

  Kesir

  1’den küçük değerler biçimlenir

  Sayı Sistemi

  Sayılar, belirli bir sayı sistemindeki (ondalık veya ikili) standartlar kullanılarak biçimlenir

  Bilimsel

  Sayılar, 10’un kuvvetleri kullanılarak biçimlenir

  Metin

  Hücre içeriği yazdığınız gibi görüntülenir

  Özel

  Kendi hücre biçiminizi tanımlayın

Hücre biçimlemesini silmek için, Hücre Biçimi açılır menüsünden Otomatik’i seçin.

Tablolara veya tablo hücrelerine renk ekleme

Tabloların tamamına veya ayrı ayrı tablo hücrelerine düz bir renk ekleyebilirsiniz. Her bir tablo hücresine renk gradyanı da ekleyebilirsiniz.

 1. Tablonun tamamını ya da bir veya daha fazla tablo hücresini seçin.

 2. Tablo denetçisi açık değilse onu açın.

 3. Tablo denetçisinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir tabloya veya tablo hücrelerine düz bir renk ekleme: Hücre Arkaplanı açılır menüsünden Renkle Doldur’u seçin.

  • Bir veya daha fazla tablo hücresine renk gradyanı ekleme: Hücre Arkaplanı açılır menüsünden Gradyan Doldur’u seçin.

Hâlâ hücre arkaplanının üzerine yazabilirsiniz.

Tablo hücresi sınırlarını biçimleme

 1. Bir tablo hücresi sınırı seçin.

 2. Tablo denetçisi açık değilse onu açın.

 3. Tablo denetçisinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çizgi stilini değiştirme: Hücre Sınırları açılır menüsünden kesiksiz çizgi, kesik çizgi veya Yok (sınırları görünmez yapmak için) öğesini seçin.

  • Çizgi rengini değiştirme: Renk kutusunu tıklayın ve Renkler penceresinde bir renk seçin.

  • Çizgi kalınlığını değiştirme: Hücre Sınırları açılır menüsünün yanındaki alanda bir sayı belirtin. 0,25 ile 10 aralığının dışındaki bir değeri girmek için alana yazın.