Tablo verilerini hesaplama ve sıralama

Tablolar yalnızca veri sunmaz, verileri işlemenizi de sağlar. Örneğin sayı sütunlarını eklemek ve çarpmak için ya da işlevleri ve formülleri kullanarak sonuçlar hesaplamak için bir tablo ayarlayabilirsiniz.

Tablo hücrelerini, değerleri belirttiğiniz bir değere eşit olduğunda biçimlemeleri otomatik olarak değişecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.

Hücre değerlerini hesaplama

Otomatik olarak ekleyen, çarpan ve diğer hesaplamaları yapan hücreler ayarlayabilirsiniz.

 1. Sonucun görünmesini istediğiniz tablo hücresini seçin ve Ekle > İşlev > İşlev Tarayıcı’yı Göster komutunu seçin.

  Kullanılabilen işlevlerin tümü İşlev Tarayıcı’da görüntülenir.

  Son kullandığınız işlevlere erişmek için pencerenin üstündeki Son Kullanılan’ı tıklayın.

 2. Sağdaki sütunda bir işlev seçin.

  Seçenekleri filtrelemek için soldaki sütunda bir kategori seçin.

 3. Formül Düzenleyici’de, işlevdeki her bir değişken yer tutucusunu bir hücreyle veya hücre aralığıyla ve değerlerle değiştirin.

  Örneğin aşağıdaki formül A sütununun 2 ile 10. satırları arasındaki değerleri toplayan ve tek bir değişkene (hücre aralığı) sahip olan TOPLA işlevini içerir.

  =TOPLA(A2:A10)

 4. Hesaplamaya dahil edilen hücre aralığını ayarlamak için, hücre seçim tutamaklarını sürükleyin.

 5. İşiniz bittiğinde Formül Düzenleyici’de Kabul Et düğmesini (onay işareti içeren) tıklayın.

  Formül Düzenleyici’de Vazgeç düğmesini (X içeren) tıklarsanız, formülü uygulamadan seçilen hücreden çıkarsınız.

İşlevler ve formüller hakkında daha fazla bilgi için, Formüller ve İşlevler Yardım’a bakın.

Tablo hücrelerindeki değerleri sıralama

Bir sütundaki hücrelerin bazılarında veya tümünde bulunan değerleri artan veya azalan sırada düzenleyebilirsiniz. Başlık hücreleri sıralanmaz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sütundaki tüm hücreleri yeniden sıralama: Sütundaki bir hücreyi seçin.

  • Belirli hücreleri yeniden sıralama: Hücreleri seçin.

 2. Tablo denetçisi açık değilse, onu açın ve Tablo’yu tıklayın.

 3. Satırları ve Sütunları Düzenle açılır menüsünden Artan Sırada Sırala veya Azalan Sırada Sırala komutunu seçin.

Koşullu biçimleme kuralları ayarlama

Koşullu biçimleme, hücreler sizin sağladığınız bir değeri veya belirli bir tablo hücresindeki başka bir değerle eşleşen bir değer olabilecek sınama değerini içerdiğinde hücrelerin görünüşünü değiştirir.

Koşullu biçimlemeyi uygulamak için, en az bir hücre seçip en az bir kural tanımlarsınız. Kurallar, hücreler sınama değerini içerdiğinde hangi görsel efektlerin onlarla ilişkilendirileceğini belirtir.

Birden fazla hücreye uygulanan kurallar, hücrelerden herhangi biri sınama değerini içerdiğinde koşullu biçimlemeyi devreye sokar.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Aynı kuralları tablonun tamamına uygulama: Tabloyu seçin.

  • Kuralları belirli hücrelere uygulama: Hücreleri seçin.

 2. Tablo denetçisinde, Biçim’i tıklayıp Kuralları Göster’i tıklayın.

 3. Koşullu Biçim penceresinde açılır menüden bir seçenek seçin.

 4. Bir sınama değeri belirtmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sayı veya metin belirtme: Değeri, açılır menünün sağ tarafındaki sınama değeri alanına girin.

  • Var olan bir tablo hücresindeki değeri belirtme: Değer alanının sağ tarafındaki mavi simgeyi tıklayın ve istediğiniz sınama değerini içeren tablo hücresini tıklayın.

  Mantıksal kural olarak Arasında veya “Arasında değil”i seçerseniz iki hücre konumu sağlamanız gerekir.

 5. Sınama değerini içeren hücrelere uygulanacak biçimlemeyi belirtmek için Düzenle’yi tıklayın, stil düğmelerini kullanın ve Bitti’yi tıklayın.

  Örnek kutusu seçimlerinizin etkilerini görüntüler.

 6. Başka bir kural eklemek için, Ekle düğmesini tıklayın ve 3 ile 5. adımlar arasını yineleyin.

 7. Bir kuralı değiştirmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tablo hücresine referans veren bir sınama değerini silme: Sınama değeri alanındaki hücre referansını seçin ve Sil tuşuna basın.

  • Hücre referansını başka bir hücre referansıyla değiştirme: Sınama değeri alanındaki hücre referansını seçin ve istediğiniz değeri içeren tablo hücresini tıklayın.

  • Metin sınama değerini hücre referansıyla değiştirme: Sınama değeri alanındaki metni seçin, küçük mavi simgeyi tıklayın ve tablo hücresini tıklayın.

  İpucu: Tabloda belirli bir hücreyle aynı koşullu biçimleme kurallarına sahip tüm hücreleri bulmak için hücreyi seçin ve Tümünü Seç’i tıklayın.

Hücre için birden fazla kural tanımlarsanız ve hücrenin değeri birden fazla kuraldaki koşulları sağlarsa hücre şunları kullanır:

 • Metin rengi belirtilmiş olan en üstteki kuralın metin rengini.

 • Font stili belirtilmiş olan en üstteki kuralın font stilini.

 • Doldurma rengi belirtilmiş olan en üstteki kuralın hücre doldurma rengini.

Koşullu biçimlemeye sahip bir hücreye metin ekler ve yeni metnin rengini değiştirirseniz, var olan metinler kuralda ayarladığınız rengi korur.

İpucu: Koşullu biçimleme kurallarını başka bir tablodaki hücrelere uygulamak için, kurallarını yeniden kullanmak istediğiniz bir hücreyi seçin, Düzen > Kopyala komutunu seçin, farklı bir tablodaki bir veya daha fazla hücreyi seçin ve Düzen > Yapıştır komutunu seçin.