Sözlük girişleri ekleme

Kitabınızdaki herhangi bir sözcüğü veya ifadeyi sözlük terimi yapabilirsiniz. Okuyucular, terimin tanımını bir katmanda görüntülemek veya terimi kitabın sözlüğünde görüntülemek için terime dokunabilir veya onu tıklayabilir. Diğer metinlerde olduğu gibi sözlük girişlerine de çizimler veya görüntüler ekleyebilirsiniz.

Terim kitapta birden fazla yerde görünüyorsa, geçtiği yerlerden birini (genellikle terimin ilk geçtiği yer) birincil tanım yapabilirsiniz. Terimin geçtiği bu yer kitapta kalın stilde görünür. Tanıma bağlamak için terimin geçtiği başka yerleri de belirtebilirsiniz; bunlara dizin bağlantıları denir ve bunlar italik stilde görünür. Okuyucu, terimin tanımını görüntülemek için birincil tanıma veya dizin bağlantısına dokunabilir veya onu tıklayabilir. Sözlükte, okuyucular terimi kitapta bulunduğu içerikte görüntülemek için bir terime veya terimin dizin bağlantılarından birine dokunabilir veya bunları tıklayabilir.

Sözlük terimlerini ve dizin bağlantılarını sözlük araç çubuğunu kullanarak kolayca yaratabilirsiniz (araç çubuğunu görmüyorsanız, Görüntü > Sözlük Araç Çubuğunu Göster komutunu seçin):

Sözlük araç çubuğu

Terimler listesinin tümünü görüntülemek için kenar çubuğunda Sözlük’ü tıklayın veya sözlük araç çubuğunun en sağındaki Sözlük düğmesini tıklayın.

Sözlük terimi yaratma

 1. Sözlük terimi yapmak istediğiniz metni seçin.

 2. Sözlük araç çubuğu gösterilmiyorsa Görüntü > Sözlük Araç Çubuğunu Göster komutunu seçin.

 3. Sözlük araç çubuğunda Terim Ekle düğmesini tıklayın.

  Terim Ekle düğmesi kullanılamıyorsa (soluksa ve “Eklendi” ifadesini içeriyorsa) terim zaten sözlüğe eklenmiş demektir.

  Saptanmış olarak yeni terim birincil tanım olur ve metinde kalın stilde görünür.

 4. Bir terimin tanımını eklemek için kenar çubuğunda Sözlük’ü tıklayın (veya kitapta terimi tıklayın), terimin Terimler listesinde seçildiğinden emin olun, yer tutucu tanım metnini seçin ve tanımı yazın.

 5. Bu terimin geçtiği başka bir yeri tanıma bağlamak için (okuyucunun terime dokunarak veya tıklayarak tanımı görüntüleyebilmesi için), terimin kitapta geçtiği yeri seçin, sözlük araç çubuğundaki “Dizin Bağlantısı:” açılır menüsünden terimi seçin ve Bağlantı Ekle’yi tıklayın.

  Dizin bağlantısının terimle tam olarak eşleşmesi gerekmez. Örneğin “kedi yavrusu” için, “kedi” dizin bağlantısını içeren bir sözlük girişiniz olabilir. Kitapta “kedi”yi seçin, “Dizin Bağlantısı:” açılır menüsünden “yavru kedi”yi seçin ve Bağlantı Ekle’yi tıklayın.

Sözlük girişlerini değiştirme

 1. Kenar çubuğunda Sözlük’ü tıklayın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Terim ekleme: Ekle düğmesini tıklayın. Terimi bu şekilde eklerseniz (yukarıda açıklandığı gibi kitapta geçtiği belirli bir yeri seçmek yerine), terim sözlükte görünür ama kitapta belirli bir yere bağlanmaz. Yukarıdaki adımları izleyerek bağlantıları terime istediğiniz zaman ekleyebilirsiniz.

  • Terimin adını değiştirme: Terimler listesinde terimin adını çift tıklayın, yeni terimi yazın ve Return tuşuna basın.

  • Terimi silme: Terimi seçin ve Sil düğmesini tıklayın veya Sil tuşuna basın.

  • İlişkili bir sözlük terimini girişe ekleme: Listedeki terimi, İlişkili Sözlük Terimleri başlığının altındaki alana sürükleyin.

  • Bir dizin bağlantısını birincil tanım yapma: Terimler listesinde terimi seçin. Dizin’in altındaki alanda, imleci birincil tanım olmasını istediğiniz dizin bağlantısının üzerine taşıyın. Dizin bağlantısının solundaki üçgeni tıklayın ve açılır menüden Birincil Tanım’ı seçerek onay işareti görünmesini sağlayın.

  • Uzun sözlük terimleri listesini yönetmeye yardımcı olma: Terimlere üç durum etiketinden (renginden) birini atayabilirsiniz. Örneğin, henüz tanımı olmayan terimler için mavi etiketi, tanımları eksik olan terimler için kırmızı etiketi ve tanımları tamamlanmış terimler için yeşil etiketi kullanabilirsiniz. Terimler listesinde terimin yanındaki noktayı tıklayın ve açılır menüden bir etiket seçin.

Şablondaki Sözlük öğesini silemezsiniz ama herhangi bir sözlük girişi eklemezseniz tamamlanmış kitabınızda sözlük olmaz.