Klavye kestirmeleri

iBooks Author’daki birçok görevi hızlı bir şekilde yapmak için klavye kestirmelerini kullanabilirsiniz. Bir klavye kestirmesini kullanmak için, kestirmedeki tüm tuşlara aynı anda basın. Yaygın kullanılan komutların kestirmeleri aşağıdaki tabloda listelenmektedir.

Eylem

Kestirme

Belgenin içinde dolaşma

Bir karakter sola gitme

Sol Ok

Bir karakter sağa gitme

Sağ Ok

Bir üst satıra gitme

Yukarı Ok

Bir alt satıra gitme

Aşağı Ok

O anki veya bir önceki sözcüğün başına gitme

Option–Sol Ok

O anki veya bir sonraki sözcüğün sonuna gitme

Option–Sağ Ok

O anki satırın başına gitme

Komut–Sol Ok

O anki satırın sonuna gitme

Komut–Sağ Ok

O anki paragrafın başına gitme

Option–Yukarı Ok

O anki paragrafın sonuna gitme

Option–Aşağı Ok

Seçilen öğeyi kitapta bulma

Komut-E

Kitaptaki seçime gitme

Komut-J

Belgenin başına gitme

Komut–Yukarı Ok

Belgenin sonuna kaydırma

Sona Git

Belgenin sonuna gitme

Komut–Aşağı Ok

Metin seçme

Bir veya daha fazla karakter seçme

İlk karakterin önüne tıklayın ve seçmek istediğiniz karakterlerin üzerinde sürükleyin.

Sözcüğü seçme

Sözcüğü çift tıklayın

Paragrafı seçme

Paragrafı üç kez tıklayın

Tüm satır içi nesneleri ve metinleri seçme

Komut-A

Tüm satır içi nesnelerin ve metinlerin seçimini kaldırma

Komut-Shift-A

Metin seçimini genişletme

Metinde tıklayın, sonra Shift tuşuna basarak metinde başka bir yeri tıklayın

Seçimi bir karakter sağa genişletme

Shift–Sağ Ok

Seçimi bir karakter sola genişletme

Shift–Sol Ok

Seçimi o anki sözcüğün sonuna genişletme

Shift–Option–Sağ Ok

Seçimi o anki sözcüğün başına genişletme

Shift–Option–Sol Ok

Seçimi o anki satırın sonuna genişletme

Komut–Shift–Sağ Ok

Seçimi o anki satırın başına genişletme

Komut–Shift–Sol Ok

Seçimi üstteki satıra genişletme

Shift–Yukarı Ok

Seçimi alttaki satıra genişletme

Shift–Aşağı Ok

Seçimi o anki paragrafın başına genişletme

Shift–Option–Yukarı Ok

Seçimi o anki paragrafın sonuna genişletme

Shift–Option–Aşağı Ok

Seçimi metnin başına genişletme

Komut–Shift–Yukarı Ok

Seçimi metnin sonuna genişletme

Komut–Shift–Aşağı Ok veya Shift-Sona Git

Yan yana olmayan birden fazla sözcüğü veya metin bloğunu seçme

İstediğiniz ilk metni seçin, daha sonra Komut tuşunu basılı tutarak diğer metinleri seçin

Metin biçimleme

Fontlar penceresini gösterme

Komut-T

Stiller çekmecesini gösterme

Komut-Shift-T

Seçimden sözlük terimi yaratma

Komut-Y

Paragraf, karakter veya liste stilini uygulama

F1 - F8 (bu tuşları Stiller çekmecesinde atadıysanız)

Seçilen metne kalın stilini uygulama

Komut-B

Seçilen metne italik stilini uygulama

Komut-I

Seçilen metne altı çizgili stilini uygulama

Komut-U

Bir önceki karakteri veya seçimi silme

Sil

Bir sonraki karakteri veya seçimi silme

İleri Sil (bazı klavyelerde yoktur)

Font puntosunu büyütme

Komut–Shift–Artı İşareti (+)

Font puntosunu küçültme

Komut–Shift–Eksi İşareti (–)

Metni üs yapma

Komut–Shift–Kontrol–Artı İşareti (+)

Metni indis yapma

Komut–Shift–Kontrol–Eksi İşareti (–)

Metni sola hizalama

Komut–Shift–Sol Kaşlı Ayraç ({)

Metni ortalama

Komut–Shift–Düşey Çubuk (|)

Metni sağa hizalama

Komut–Shift–Sağ Kaşlı Ayraç (})

Metni sola ve sağa hizalama (iki yana yaslama)

Komut–Shift–Option–Düşey Çubuk (|)

Listenin girinti düzeyini azaltma

Komut–Sol Ayraç ([)

Listenin girinti düzeyini artırma

Komut–Sağ Ayraç (]) veya Tab

Bağlantıları etkisizleştirmeden bağlantılı metni düzenleme

Bağlantılı metinde dolaşmak için ok tuşlarını kullanın

Seçimi kesme

Komut-X

Seçimi kopyalama

Komut-C

Paragraf stilini kopyalama

Komut-Option-C

Karakter stilini kopyalama

Komut-Shift-Option-C

Seçimi yapıştırma

Komut-V

Karakter veya paragraf stilini yapıştırma

Komut-Option-V

Yapıştırma ve hedef metnin stiliyle eşleştirme

Komut-Shift-Option-V

Seçime aralık ekleme veya aralığı seçimden silme

Shift veya Komut tuşuna basarak sürükleyin

Bölünemez boşluk ekleme

Option–Boşluk çubuğu

Satır sonu ekleme

Shift-Return

Paragraf sonu ekleme

Return

Nesnelerle çalışma

Serbest bir metin kutusu, şekil, tablo veya grafik çizme

Option tuşuna basıp araç çubuğundaki Metin Kutusu, Şekil, Tablo veya Grafik öğesini tıklayın, sonra boyutlandırmak için sürükleyin

Tüm serbest nesneleri seçme

Serbest nesnelerden birini seçin ve Komut-A tuşuna basın

Tüm serbest nesnelerin seçimini kaldırma

Serbest nesnelerden birini seçin ve Komut-Shift-A tuşlarına basın

Ek nesneleri seçme veya seçimlerini kaldırma

Komut veya Shift tuşuna basarak tıklayın

Seçilen nesneyi bir birim taşıma

Ok tuşlarından birine basın

Seçilen nesneyi on birim taşıma

Shift ile ok tuşlarından birine basın

Dosyayı satır içi nesne olarak ekleme

Komut tuşuna basarak Finder’dan veya Ortam Tarayıcı’dan bir dosya sürükleyin

Çizim stilini kopyalama

Komut-Option-C

Çizim stilini yapıştırma

Komut-Option-V

Seçilen nesneyi en arkaya gönderme

Komut-Shift-B

Seçilen nesneyi bir katman arkaya gönderme

Komut-Shift-Option-B

Seçilen nesneyi en öne getirme

Komut-Shift-F

Seçilen nesneyi bir katman öne getirme

Komut-Shift-Option-F

Seçilen nesneleri gruplama

Komut-Option-G

Seçilen nesnelerin grubunu çözme

Komut-Shift-Option-G

Seçilen nesneleri kilitleme

Komut-L

Seçilen nesnelerin kilidini açma

Komut-Option-L

Nesneyi çoğaltma

Komut-D veya Option tuşuna basarak sürükleyin

Nesnenin hareketini 45° ile kısıtlama

Shift tuşuna basarak sürükleyin

Nesnenin boyutunu değiştirme

Seçim tutamaklarından birini sürükleyin

Nesnenin boyutunu merkezden başlayarak değiştirme

Option tuşuna basarak seçim tutamaklarından birini sürükleyin

Nesnenin boyutunu değiştirirken en boy oranını kısıtlama

Shift tuşuna basarak seçim tutamaklarından birini sürükleyin

Nesnenin boyutunu merkezden başlayarak değiştirirken en boy oranını kısıtlama

Shift ve Option tuşuna basarak seçim tutamaklarından birini sürükleyin

Nesneyi döndürme

Komut tuşuna basarak seçim tutamaklarından birini sürükleyin

Nesneyi 45° döndürme

Komut ve Shift tuşuna basarak seçim tutamaklarından birini sürükleyin

Nesneyi ters tutamağın etrafında (merkez yerine) döndürme

Komut ve Option tuşuna basarak seçim tutamaklarından birini sürükleyin

Nesneyi ters tutamağın etrafında (merkez yerine) 45° döndürme

Komut, Shift ve Option tuşuna basarak seçim tutamaklarından birini sürükleyin

Hizalama kılavuzlarını kapatma

Komut tuşuna basarak sürükleyin

Nesneyi maskeleme veya nesnenin maskesini kaldırma

Komut-Shift-M

Maskeleme modundan çıkma

Return, Komut-Return veya Enter tuşuna basın ya da çift tıklayın

Yeniden maskeleme moduna geçme

Maskelenmiş görüntüyü çift tıklayın

Seçilen öğe için kestirme menüsünü açma

Kontrol tuşuna basarak öğeyi tıklayın

Metin düzenlemeden çıkma ve nesneyi seçme

Komut-Return

Eklemek için bir nesne seçme

Komut-Shift-V

Matematiksel denklem veya ifade ekleme

Komut-Option-E

Metni yer tutucu olarak tanımlama

Komut-Option-Kontrol-T

Nesneyi ortam yer tutucusu olarak tanımlama

Komut-Option-Kontrol-I

Tablolarla çalışma

Seçilen hücrelerin üstüne satır ekleme

Option–Yukarı Ok

Seçilen hücrelerin altına satır ekleme

Option–Aşağı Ok

Seçilen hücrelerin sağına sütun ekleme

Option–Sağ Ok

Seçilen hücrelerin soluna sütun ekleme

Option–Sol Ok

İlk seçime bağlı olarak tüm tablo sınırlarını veya hücre içeriğini seçme

Komut-A

Seçilen tabloyu, sınırı veya sınır bölümünü ya da seçilen hücrelerin içeriğini silme

Sil

Tablonun taşınmasını kısıtlama ve kılavuzlara uydurma

Shift tuşuna basarak tabloyu sürükleyin

Seçilen hücrenin içeriğini hedef hücrenin içeriğiyle değiştirme

Seçilen hücreyi başka bir hücreye sürükleyin

Seçilen hücrenin içeriğini hedef hücreye kopyalama

Seçilen hücreyi Option tuşuna basarak başka bir hücreye sürükleyin

Seçimi, seçilen hücreden hedef hücreye kadar genişletme

Shift tuşuna basarak hedef hücreyi tıklayın

Hücreyi seçme

Seçilen tabloda hücreyi tıklayın (tablo seçili değilse hücreyi çift tıklayın)

Seçime hücre ekleme veya hücreyi seçimden silme

Komut tuşuna basarak seçili olan veya seçili olmayan bir hücreyi tıklayın

Metni düzenlemeye başlama

Return veya Enter (seçili bir hücrede)

Hücreyi düzenlemeyi durdurup hücreyi seçme

Komut-Return

Hücreyi düzenlemeyi durdurup tabloyu seçme

İki kez Komut-Return

Sınırı seçme

Seçilen tablonun sınırını tıklayın (tablo seçili değilse sınırı çift tıklayın)

Seçime sınır ekleme veya sınırı seçimden silme

Komut veya Shift tuşuna basarak sınırı tıklayın

Sınır bölümünü seçme

Sınır bölümünü tıklayın (tablo seçili değilse çift tıklayın)

Sınır bölümünü seçime ekleme veya seçimden silme

Komut veya Shift tuşuna basarak sınır bölümünü tıklayın

Sınırı veya sınır bölümünü yeni bir konuma taşıma

Sınırı veya sınır bölümünü sürükleyin

Seçilen tabloyu, sınırı veya sınır bölümünü bir birim taşıma

Ok tuşlarından birine basın

Seçilen tabloyu, sınırı veya sınır bölümünü on birim taşıma

Shift ile ok tuşlarından birine basın

Soldaki, sağdaki, yukarıdaki veya aşağıdaki bir sonraki hücreyi seçme

Ok tuşlarından birine basın (seçili bir hücreden)

Hücre seçimini bir hücre genişletme

Shift tuşuna ve ok tuşlarından birine basın (seçili bir hücreden)

Bir sonraki hücredeki metni seçme veya son hücre seçiliyse yeni bir satır ekleme

Tab

Bir önceki hücrede bulunan metni seçme

Shift-Tab

Hücreyi düzenlemeyi durdurup tabloyu seçme

Komut tuşuna basarak seçili hücreyi tıklayın

Tab ekleme

Option-Tab (metni düzenlerken)

Hücredeki metni düzenlerken satır sonu ekleme

Kontrol-Return

Hücredeki metni düzenlerken paragraf sonu ekleme

Option-Return

Tablo denetçisinde "Return tuşu bir sonraki hücreye götürür" seçili değilse, hücredeki metni düzenlerken paragraf sonu ekleme

Return

Seçilen tablo veya hücreler için tablo biçimleme menüsünü açma

Kontrol tuşuna basarak tabloyu tıklayın

Sürükleyerek tablo yaratma

Option tuşuna basarak araç çubuğundaki Tablo öğesini tıklayın ve daha sonra boyutlandırmak için sürükleyin

Formül içermeyen seçili hücre için Formül Düzenleyici’yi açma

Eşittir İşareti (=)

Formül veya biçimlenmiş sayı içeren hücre için Formül Düzenleyici’yi açma

Eşittir İşareti (=), Return veya Enter tuşuna basın ya da çift tıklayın

Formül Düzenleyici’de değişiklikleri kaydetme

Return veya Enter

Formül Düzenleyici’de değişikliklerden vazgeçme

Esc (Escape)

Formüllerde hücre referansları yaratma

Tek bir hücreye gitme ve seçme

Option ile ok tuşlarından birine basın

Seçilen hücre referansını genişletme veya daraltma

Shift-Option ile ok tuşlarından birine basın

Satırda veya sütunda başlık dışındaki ilk ya da son hücreye gitme

Komut-Option ile ok tuşlarından birine basın

Satır sonu ekleme

Option-Return

Tab ekleme

Option-Tab

O anki tablonun altındaki veya üstündeki başka bir tabloya referans verme

Komut–Option–Sayfa Aşağı veya Sayfa Yukarı tuşuna, daha sonra Option ile ok tuşlarından birine basın (veya hücreleri seçmek için Shift-Option ile ok tuşlarından birine basın)

Seçilen hücre referanslarının mutlak ve göreceli özelliklerini belirtme

Seçenekler arasında ileriye veya geriye doğru hareket etmek için Komut-K veya Komut-Shift-K tuşuna basın

Seçilen hücre referanslarının ilk ve son hücrelerine ait mutlak ve göreceli özellikleri belirtme

Seçenekler arasında ileriye veya geriye doğru hareket etmek için Komut-Option-K veya Komut-Shift-Option-K tuşuna basın

Grafik verilerini düzenleme

Grafik Verisi Düzenleyici’yi gösterme veya gizleme

Komut-Shift-D

Hücre girişini tamamlayıp seçimi aşağıya taşıma

Return

Hücre girişini tamamlayıp seçimi yukarıya taşıma

Shift-Return

Hücre girişini tamamlayıp seçimi sağa taşıma

Tab

Hücre girişini tamamlayıp seçimi sola taşıma

Shift-Tab

Bir karakter sola, bir karakter sağa, metnin başına (yukarıya) veya metnin sonuna (aşağıya) gitme

Ok tuşlarından birine basın (metni düzenlerken)

Hücre girişini tamamlayıp hücreyi seçme

Enter

Verilen yönde bir hücre hareket etme

Ok tuşlarından birine basın (seçili bir hücreden)

Satırın sonundaki boş olmayan son hücreye gitme

Sona Git

Seçimi bir hücre genişletme

Shift ile ok tuşlarından birine basın

Seçimi satırın sonuna genişletme

Shift-Sona Git

Düzenlenebilir şekillerle çalışma

Özel bir şekli düzenlenebilir yapma

Şekli tıklayın, daha sonra yeniden tıklayın

Kalem aracıyla özel bir şekil çizme

Komut-Shift-Option-P

Düzenlenebilir şeklin bir noktasını taşıma

Noktayı başka bir konuma sürükleyin

Düzenlenebilir şeklin bir noktasını silme

Noktayı tıklayın ve Sil tuşuna basın

Düzenlenebilir şekle bir nokta ekleme

Option tuşuna basarak şeklin sınırında noktayı eklemek istediğiniz yeri tıklayın

Düzenlenebilir bir şeklin köşe noktasını eğri noktasına değiştirme

Köşe noktasını çift tıklayın

Düzenlenebilir bir şeklin eğri noktasını köşe noktasına değiştirme

Eğri noktasını çift tıklayın

Düzenlenebilir şeklin eğrisini yeniden şekillendirme

Eğrideki bir noktayı tıklayın ve denetim tutamaklarını sürükleyin

Genel

Yeni bir kitap açma

Komut-N

Şablon Seçici’den yeni bir kitap açma

Komut-Shift-N

Var olan bir kitabı açma

Komut-O

Kitaptaki bir seçimin veya kitabın tamamının önizlemesini görme (Genel tercihlerindeki ayara bağlı olarak)

Komut-Option-P

Kitabı yayımlama

Komut-Shift-P

Kitabı kaydetme

Komut-S

Kitabı yazdırma

Komut-P

iBooks Author Yardım’ı açma

Komut–Shift–Soru İşareti (?)

Bul penceresini gösterme

Komut-F

Sonrakini bulma

Komut-G

Öncekini bulma

Komut-Shift-G

Yazım denetimi yapma

Komut-Noktalı Virgül (;)

Yazım Denetimi penceresini gösterme

Komut-Shift-İki Nokta (:)

Pencereyi kapatma

Komut-W

Pencereyi simge durumuna küçültme

Komut-M

Tam ekran görüntüsüne geçme

Komut-Kontrol-F

Büyütme

Komut–Sağ Açılı Ayraç (>)

Küçültme

Komut–Sol Açılı Ayraç (>)

Tercihler penceresini gösterme

Komut-Virgül (,)

Denetçi penceresini gösterme

Komut-Option-I

Belge cetvellerini gösterme

Komut-R

Yerleşim sınırlarını gösterme veya gizleme

Komut-Shift-L

Kitabın yönünü (yatay veya düşey) değiştirme

Komut-Option-R

Biçimleme karakterlerini (görünmeyen karakterler) gösterme

Komut-Shift-I

Renkler penceresini gösterme

Komut-Shift-C

Araç çubuğunu gizleme veya gösterme

Komut-Option-T

Biçim çubuğunu gizleme veya gösterme

Komut-Shift-R

Sözlük araç çubuğunu gizleme veya gösterme

Komut-Shift-E

iBooks Author’ı gizleme

Komut-H

Diğer pencereleri gizleme

Komut-Option-H

Son eylemi geri alma

Komut-Z

Son eylemi yineleme

Komut-Shift-Z

iBooks Author’dan çıkma

Komut-Q