Liste yaratma

Saptanmış olarak iBooks Author, liste gibi görünen metinleri yazdığınızda listeleri sizin için otomatik olarak yaratır. Örneğin bir madde işareti (Option-8), bir boşluk ve metin yazdığınızda, iBooks Author bir sonraki paragrafa sizin için madde işareti ekleyerek onu otomatik olarak liste şeklinde biçimler.

Bir paragrafı listeye ve listeyi paragrafa da çevirebilirsiniz. Listeleri, Metin denetçisinin Liste bölümünü kullanarak biçimleyebilirsiniz:

Metin denetçisinin Liste penceresindeki denetimler

Listeyi biçimleme

 1. Metin denetçisi açık değilse, araç çubuğundaki Denetçi’yi tıklayın ve Metin Denetçisi düğmesini tıklayın.

 2. Metin denetçisinde Liste’yi tıklayın.

 3. Biçimlemek istediğiniz metni seçin.

  Listeye dönüştürmek istediğiniz metni veya zaten liste olarak biçimlenmiş metni seçebilirsiniz.

 4. Madde İşaretleri ve Numaralandırma açılır menüsünden bir liste türü seçin.

  • Metin Madde İşaretleri: Sağlanan sembollerden birini seçin veya kendi karakterinizi alana yazın.

   Özel bir karakter de seçebilir ve alana sürükleyebilirsiniz.

  • Görüntü Madde İşaretleri: Sağlanan sembollerden birini seçin.

  • Özel Görüntü: Kendi görüntünüzü madde işareti olarak kullanın. Bir görüntü seçmek için, Seç’i tıklayın veya alana yeni bir görüntü sürükleyin.

  • Numaralar: Numaralı bir liste yaratın.

  • Sıralı Numaralar: Yasal stilde bir liste yaratın (1, 1.1., 1.1.1 vb.).

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Listedeki bir öğeyi yükseltme veya indirgeme: Bir Girinti Düzeyi düğmesini tıklayın (Metin denetçisinin Liste bölümünde) veya Biçim > Metin > Seçenek komutunu seçin.

  • Numaralı listeyi başlatan numarayı değiştirme: “Başlangıç” öğesini seçip numarayı yazın.

  • Madde işaretli metnin büyüklüğünü değiştirdiğinizde madde işareti büyüklüğünü otomatik olarak artırma veya azaltma: “Metinle ölçekle” öğesini seçin.

  • Marjla madde işareti (veya numara) arasındaki mesafeyi değiştirme: Madde İşareti Girintisi alanını veya Numara Girintisi alanını kullanın.

  • Madde işaretiyle (veya numarayla) ona ait metnin arasındaki mesafeyi değiştirme: Metin Girintisi alanını kullanın.

Otomatik liste yaratmayı durdurma

 • Return tuşuna iki kez basın.

Otomatik liste oluşturmayı açma veya kapatma

 1. iBooks Author > Tercihler komutunu seçin ve Otomatik Düzeltme’yi tıklayın.

 2. “Listeleri otomatik algıla” seçeneğini seçin veya seçimini kaldırın.

Listeyi normal metne dönüştürme

 1. Listedeki tüm metni seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Biçim çubuğunda, Liste açılır menüsünde Yok’u seçin.

  • Metin denetçisinde, Madde İşaretleri ve Numaralandırma açılır menüsünden Madde İşareti Yok’u seçin.

Bir liste stili yaratıp yeni stili Stiller çekmecesine de ekleyebilirsiniz.