Marjları, tab’ları ve girintileri ayarlama

Yatay cetveli veya Metin denetçisinin Tab’lar bölümünü kullanarak girintiler ve tab’lar ayarlayabilir ve onları değiştirebilirsiniz.

Tab’lar ve girintiler için cetvel sembolleri

Tab’ları ekleme, değiştirme veya silme

 1. Yatay cetvel görünür değilse, araç çubuğundaki Görüntü açılır menüsünden Cetvelleri Göster öğesini seçin.

 2. Tab ayarlamak istediğiniz metni seçin.

  Paragraf için tab ayarlamak istiyorsanız, ekleme noktasını paragrafta herhangi bir yere yerleştirin.

 3. Tab eklemek için yatay cetveli tıklayın ve tab sembolünü istediğiniz yere sürükleyin.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metnin tab ile hizalanma şeklini değiştirme: Tab sembolünü çift tıklayarak istediğiniz türe ayarlayın (veya Kontrol tuşuna basarak sembolü tıklayın ve kestirme menüsünden bir seçenek seçin).

  • Tab’ın önüne bir öncü (noktalı çizgi gibi) ekleme: Metin denetçisinin Tab’lar bölümünde, Tab Durakları listesinde tab’ı seçin ve Öncü açılır menüsünden bir seçenek seçin.

   Tab’lar bölümü görünmüyorsa, araç çubuğundaki Denetçi’yi tıklayın, Metin Denetçisi düğmesini tıklayın ve Tab’lar öğesini tıklayın.

  • Bir tab’ı silme: Onu cetvelin dışına sürükleyin.

Paragraf girintilerini ayarlama

 1. Yatay cetvel görünür değilse, araç çubuğundaki Görüntü açılır menüsünden Cetvelleri Göster öğesini seçin.

 2. Cetveldeki girinti denetimlerini sürükleyin.

  İpucu: Sol marj girintisini ilk satır girintisinden bağımsız olarak değiştirmek için, sürüklerken Option tuşunu basılı tutun.