Metni nesnenin etrafından kaydırma

Nesnenin serbest veya bağlantılı olup olmamasına bakılmaksızın metni nesnenin (görüntü, şekil, tablo vb.) etrafından kaydırabilirsiniz.

Metni bir nesnenin etrafından kaydırdığınızda, metnin nesneyi sıkı veya gevşek bir şekilde sarmasını, metnin yalnızca nesnenin üstünde ve altında kalmasını veya metnin nesnenin yalnızca bir tarafında görünmesini sağlayabilirsiniz.

Nesnenin etrafındaki metni ayarlama

  1. Kaydırma denetçisi açık değilse, araç çubuğundaki Denetçi’yi tıklayın ve Kaydırma Denetçisi düğmesini tıklayın.

  2. Nesneyi seçin.

  3. Kaydırma denetçisinde "Nesnenin etrafından kaydır" öğesini seçin.

  4. Metnin nesnenin etrafından nasıl kaydırılacağını belirtmek için, "Nesnenin etrafından kaydır" onay kutusunun altındaki bir düğmeyi tıklayın.

  5. Nesneyle etrafındaki metnin arasındaki boşluk miktarını değiştirmek için, Ek Boşluk alanını kullanın.

  6. Nesne dikdörtgen şeklinde değilse ve metnin nesnenin dış çizgilerini izlemesini istiyorsanız, sağdaki Metni Sığdır düğmesini tıklayın.

  7. Nesnenin alfa kanalı (saydamlık) varsa, Alfa alanındaki değeri ayarlayarak metnin saydam alanla örtüşmesini (altından görünmesini) sağlayabilirsiniz.

Metni nesnenin etrafından kaydırmak için, biçim çubuğundaki Kaydır açılır menüsünden bir seçenek de seçebilirsiniz.